Aineistot ja julkaisut

KANEn päätavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan

KANE haluaa herättää eduskuntavaalien alla ajankohtaista keskustelua demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista ja näiden turvaamisesta tulevaisuudessa. KANE esittää seuraavia tavoitteita osaksi tulevaa hallitusohjelmaa: parannetaan julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta
turvataan kansalaisyhteiskunnan taloudelliset toimintaedellytykset
vahvistetaan epämuodollista ja vapaamuotoista kansalaistoimintaa
kehitetään palvelujärjestelmää
vahvistetaan yhdenvertaista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta

Lisätietoa:

KANEn hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

Lausunnot ja kannanotot 2017-2021

KANEn lausunnot löytyvät hankeikkunasta oikeusministeriön verkkosivuilta

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle (5.5.2017): maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva uudistus (HE 15/2017 vp) 

Letter of Commitment to University of Eastern Finland (21.5.2017): Collaborative Remedies for fragmented societies - Facilitating the collaborative turn in environmental decision making (CORE)

Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle (27.2.2017) valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia

Pöytäkirjat 2017-2021

KANEn kokousten pöytäkirjat löytyvät oikeusministeriön verkkosivuilta

Kokoukset 2017

20.3.2016
6.6.2017
13.9.2017
13.12.2017