Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävistä, vaalilain, puoluelain ja kielilain mukaan ministeriölle kuuluvista tehtävistä, huolehtii perusoikeuspolitiikan toimeenpanoon, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta.

Vuoden 2015 alusta uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ja yksikön tulosohjaukseen siirtyivät yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu.

Johtaja Johanna Suurpää

Osaston yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
 

Jussi Aaltonen, neuvotteleva virkamies

0295150560 URL-osoite

 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija

0295150211 URL-osoite

 

Pirjo Auvvin, osastosihteeri

0295150076 URL-osoite

 

Sami Demirbas, asiantuntija

0295150233 URL-osoite

 

Heini Huotarinen, ylitarkastaja

0295150127 URL-osoite

 

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja

0295150128 URL-osoite

 

Satu Kaskinen, neuvotteleva virkamies

0295150322 URL-osoite

 

Laura Keski-Hakuni, asiantuntija

0295150094 URL-osoite

 

Mia Luhtasaari, hankekoordinaattori

0295150130 URL-osoite

 

Vava Lunabba, ylitarkastaja

0295150136 URL-osoite

 

Pauliina Meskus, korkeakouluharjoittelija

0505209129 URL-osoite

 

Krista Nuutinen, hankepäällikkö

0295150084 URL-osoite

 

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies

0295150293 URL-osoite

 

Sanna Ryhänen, suunnittelija

0295150442 URL-osoite

 

Hanna Rönty, ylitarkastaja

0295150243 URL-osoite

 

Anna Saarela, ylitarkastaja

0295150050 URL-osoite

 

Anneli Salomaa, projektipäällikkö

0295150164 URL-osoite

 

Maria Soininen, ylitarkastaja

URL-osoite

 

Johanna Suurpää, johtaja

0295150534 URL-osoite

 

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos

0295150181 URL-osoite

 

Kaisa Tiusanen, neuvotteleva virkamies

0295150169 URL-osoite

 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja

0295150206 URL-osoite

 

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija

0295150416 URL-osoite

 

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies

0295150348 URL-osoite

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 

Hanna Kiiskinen, esittelijä

0295150212 URL-osoite

 

Juhani Kortteinen, pääsihteeri

0295150151 URL-osoite

 

Pasi Ontermaa, osastosihteeri

0295150159 URL-osoite

Teknisen vian vuoksi osa yhteystiedoista puuttuu tilapäisesti. Oikeusministeriön osastojen täydelliset yhteystiedot tästä linkistä.

Muualla oikeusministerio.fissä

Demokratia ja osallistuminen

Kielilainsäädäntö

Saamelaisasioiden yhteensovittaminen

Muualla verkossa

Tietoa kansalaisvaikuttamisesta ja sähköiset demokratiapalvelut (demokratia.fi)

Tietoa vaaleista (Vaalit.fi)

Rekisteröidyt puolueet (Vaalit.fi)