Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan sisältyvä yhteistyöhanke pyrkii löytämään uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • nostaa esille suomalaisen demokratian vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet;
  • edistää dialogisuutta ja tuoda esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä;
  • tukea kansalaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja läpinäkyvämmiksi;
  • löytää uusia keinoja dialogisten keskustelujen laajamittaisemmalle hyödyntämiselle osana kunnallista, maakunnallista ja valtiollista valmistelua ja päätöksentekoa.

Hankeorganisaatio

Oikeusministeriö vastaa hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta. Hankekumppaneita ovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristö ja valtiovarainministeriö. Lisäksi yksittäisiä toimenpiteitä ja tapahtumia toteutetaan yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa.

Aikataulu

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.-31.12.2017.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Liisa Männistö

puh. 0295 150231

etunimi.sukunimi@om.fi