Arviointikriteerilautakunta

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Uusi turvallisuusselvityslaki koskee viranomaisen toteuttamaa henkilön tai yrityksen taustan selvittämistä.

Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. Lautakunta antaa myös lausuntoja yrityksen eräiden tehtävien hyväksymisestä henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Lautakunnan asettaa valtioneuvosto.

Turvallisuusselvityksiä laatii ja niiden perusteella annettavia todistuksia koskevia asioita käsittelee usea eri viranomainen. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa lain yhdenmukainen soveltaminen riippumatta siitä, mikä viranomainen asiaa kulloinkin käsittelee.

Lautakunnan tulkintasuositukset eivät sellaisenaan ja muodollisesti sido toimivaltaisia viranomaisia.

Arviointikriteerilautakunnan kokoonpano kaudella 2015–2017 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Anna-Riitta Wallin

Jäsenet:

turvallisuuspäällikkö Erkki Väätäinen
(turvallisuuspäällikkö Marko Lavikkala)
valtioneuvoston kanslia

ylitarkastaja Markku Meriluoto
(turvallisuusneuvonantaja Jere Peltonen)
ulkoasiainministeriö

poliisijohtaja Sanna Heikinheimo
(neuvotteleva virkamies Johanna Kari)
sisäministeriö

vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala
(neuvotteleva virkamies Kai Knape)
puolustusministeriö

lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto
(tietoturvallisuusasiantuntija Aku Hilve)
valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Rita Linna
(hallitusneuvos Jussi Luomajärvi)
liikenne- ja viestintäministeriö

kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka
(henkilöstö- ja hallintojohtaja Kari Mäkinen)
työ- ja elinkeinoministeriö

lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry
(päälakimies Timo Koskinen, SAK ry)

asiantuntija Mika Susi
(lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä)
Elinkeinoelämän keskusliitto

Yhteystiedot
sähköposti: arviointikriteeriltk.om@om.fi

Sihteeri Hannele Taavila
050 456 3393