Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävistä, vaalilain, puoluelain ja kielilain mukaan ministeriölle kuuluvista tehtävistä, huolehtii perusoikeuspolitiikan toimeenpanoon, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta.

Vuoden 2015 alusta uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ja yksikön tulosohjaukseen siirtyivät yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu.

Johtaja Johanna Suurpää

Osaston yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY)
 

Milla Aaltonen, hankepäällikkö

0295150061

 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija

0295150211

 

Sami Demirbas, asiantuntija

0295150233

 

Maija Haltia, Johdon assistentti

0295150608

 

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies

0295150018

 

Mari Henttinen, korkeakouluharjoittelija

0295150076

 

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies

0295150127

 

Anni Juvonen, korkeakouluharjoittelija

0295150249

 

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja

0295150128

 

Peter Kariuki, ylitarkastaja

0295150191

 

Satu Kaskinen, neuvotteleva virkamies

0295150322

 

Ellen Lindholm, osastosihteeri

0295150193

 

Mia Luhtasaari, hankekoordinaattori

0295150130

 

Vava Lunabba, ylitarkastaja

0295150136

 

Michaela Moua, Projektiasiantuntija

0295150229

 

Liisa Männistö, asiantuntija

0295150231

 

Katriina Nousiainen, ylitarkastaja

0295150275

 

Laura Nurminen, erityisasiantuntija

 

Krista Nuutinen, hankepäällikkö

0295150084

 

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies

0295150293

 

Vinh Pham, korkeakouluharjoittelija

0295150093

 

Henni Purtonen, avustaja

0295150148

 

Anna Saarela, hallitussihteeri

0295150050

 

Anneli Salomaa, projektipäällikkö

0295150164

 

Nadezda Savolainen, Assistenttiharjoittelija

0295150002

 

Maria Soininen, ylitarkastaja

0295150067

 

Nina Suorsa, tarkastaja

0295150279

 

Johanna Suurpää, johtaja

0295150534

 

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos

0295150181

 

Kaisa Tiusanen, neuvotteleva virkamies

0295150169

 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja

0295150206

 

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija

0295150416

 

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies

0295150348

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 

Hanna Kiiskinen, esittelijä

0295150212

 

Juhani Kortteinen, pääsihteeri

0295150151

 

Pasi Ontermaa, osastosihteeri

0295150159