Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan sisältyvä yhteistyöhanke pyrkii löytämään uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • edistää dialogisuutta ja tuoda esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä;
  • löytää uusia keinoja dialogisten keskustelujen laajamittaisemmalle hyödyntämiselle osana kunnallista, maakunnallista ja valtiollista valmistelua ja päätöksentekoa;
  • nostaa esille suomalaisen demokratian vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet;
  • tukea kansalaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja läpinäkyvämmiksi.

Slogan ja viestintä

Hankkeen slogan on "Puhutaan yhdessä Suomi paremmaksi! Kuuntele. Pohdi. Keskustele."

Hankkeen sosiaalisen median viestinnässä käytetään aihetunnisteita #puhutaanyhdessä ja #Suomi100. 

Hankeorganisaatio

Oikeusministeriö vastaa hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta. Hankekumppaneita ovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristö ja valtiovarainministeriö. Lisäksi yksittäisiä toimenpiteitä ja tapahtumia toteutetaan yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa.

Aikataulu

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.-31.12.2017.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Liisa Männistö

puh. 0295 150231

etunimi.sukunimi@om.fi