Norminpurku on oikeusministeriön näkökulmasta sääntelyn sujuvoittamista

Oikeusministeriön erityisenä tehtävänä on koko valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Tavoitteena on parantaa säädösvalmistelua ja sen tuloksena syntyvien säädösten laatua. Hyvä lainsäädäntö on oikein kohdentuvaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Selkeä ja ajan tasalla oleva lainsäädäntö vähentää yrityksille ja kansalaisille aiheutuvia kustannuksia, valtion ja kuntien hallintobyrokratiaa sekä tuomioistuinten jutturuuhkia.

Näistä näkökohdista johtuen oikeusministeriö pitää tärkeänä, että ylimääräistä taakkaa aiheuttavat säädökset puretaan ja että lainsäädännön kokonaisuutta sujuvoitetaan.

Normien purkamisen sijasta oikeusministeriö puhuu mieluummin sääntelyn sujuvoittamisesta. Sääntelyllä pyritään aina jonkinlaisiin vaikutuksiin, minkä vuoksi lainsäädännön sujuvoittamisenkin on tärkeää tapahtua sen vaikutuksista käsin. Myös sääntelyn purkaminen ja sujuvoittaminen on lainvalmistelua ja edellyttää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista.

Lisätietoja:
Johdon asiantuntija Maija Säkäjärvi, puh. 02951 50124
Suunnittelija Laura Lyytinen, puh. 02951 50219

Valtioneuvoston yhteinen norminpurku-sivusto