Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

1) Työtuomioistuimen presidentin viran (D 19) täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 30.1.2018 14.30
Tasavallan presidentin vaalin tulos
OM valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2018 14.00
1) Työtuomioistuimen presidentin viran (D 19) täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00
Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00
Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00
Valtakunnansyyttäjän irtisanominen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00
Asiantuntijalääkärien määrääminen vakuutusoikeuteen
OM valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2018 13.00