Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 17.11.2017 11.00
Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017 13.00
Muutokset arviointikriteerilautakunnan kokoonpanossa
OM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00