Saamelaisasiat

Saamelaiset ja Saamelaiskäräjät

Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa.  Saamelaisilla on alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Saamelaisten itsehallinnosta säädetään Saamelaiskäräjistä annetussa laissa.

Itsehallintoon liittyviä tehtäviä varten saamelaiset valitsevat vaaleilla keskuudestaan saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjälain mukaan saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Saamen kielet

Suomessa puhutut saamen kielet ovat pohjoissaame, inarinsaame  ja koltansaame. Saamen kielilaki toteuttaa perustuslaissa säädettyä saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Lisätietoa saamen kielistä ja saamen kielilaista löydät kielelliset oikeudet -sivun saamen kielet -sivuilta.

Yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
puh. 02951 50322
satu.kaskinen(at)om.fi