Virkamiesjohto

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja hallinnonalan tulosohjausta sekä ministeriön tulosjohtamista.

Oikeusministeriön kansliapäällikkönä toimii  Sami Manninen (ma.).

Kansliapäällikkö Sami Manninen (ma.)
puh. 02951 50168

Kansliapäällikön sihteeri
Tuuli Mustonen
puh. 02951 50125

Faksi 09 1606 7525
Sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi

Osastojen ja yksiköiden päälliköt

Lainvalmisteluosasto

ylijohtaja Sami Manninen

Oikeushallinto-osasto

ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Kriminaalipoliittinen osasto

ylijohtaja Arto Kujala

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

johtaja Johanna Suurpää

Sisäinen tarkastus

tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen

Viestintäyksikkö

viestintäjohtaja Kati Pärnänen

Hallintoyksikkö

hallintojohtaja Olli Muttilainen (virkavapaalla, sijainen Arja Apajalahti-Laine)

Talousyksikkö

talousjohtaja Tapio Laamanen

Tietohalintoyksikkö

tietohallintojohtaja Tarmo Maunu