Kriminaalipolitiikan arviomuistio

OM003:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM003:00/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2018 –

Asettamispäivä 1.2.2018

kriminaalipolitiikka rikosoikeus rikoslaki rangaistukset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella arviomuistio eräiden seksuaali-, väkivalta-, talous- ja rattijuopumusrikosten rangaistusten oikeasuhtaisuudesta.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan oikeuspolitiikan eräänä tavoitteena on, että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Ohjelman mukaan varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen.