Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE 2017-2021 OM025:00/2016

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM025:00/2016

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.2.2017 – 8.2.2021

Asettamispäivä 9.2.2017

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

vaikuttaminen neuvottelukunnat kansalaisjärjestöt kansalaisyhteiskunta demokratia osallistuminen järjestöt

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) edistää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kesken; 2) seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia sekä tähän liittyen Euroopan unionin ja kansainvälistä kehitystä; 3) tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskuntapolitiikan kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi; 4) arvioida ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioita ja kansalaisten kuulemiskäytäntöjä; 5) seurata kansalaisjärjestöjä koskevien julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä tehdä aloitteita niiden kehittämiseksi; 6) tehdä aloitteita Suomen kansalliselle ja kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koskevalle toimintalinjalle; 7) käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, edistää tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

Lähtökohdat

Edellisen KANEn toimikausi päättyi 19.6.2016 ja kolmas neuvottelukunta on tarkoitus asettaa alkuvuodesta 2017.