Suomeksi - På svenska - In english

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ministeriet


Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättsäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar.

Till början av sidan |