Hyppää sisältöön

Parempi sääntely EU:ssa

Unionissa sääntelyn laadun parantaminen (better regulation) liittyy Lissabonin strategian mukaisiin talouden ja työllisyyden kasvun tavoitteisiin. Komissio ja muut unionin toimielimet sekä useat jäsenmaat ovat ryhtyneet toimiin, joilla muun muassa yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, vähennetään lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia, tehostetaan vaikutusten arviointia ja kehitetään kuulemismenettelyjä.

Valikko