Neuvottelukunnat

Näille sivuille on koottu tietoa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan neuvottelukuntien toiminnasta, tehtävistä ja kokoonpanoista. Neuvottelu- ja lautakunnat on listattu aakkosjärjestykseen.

Neuvottelukunnat

  • Etnisten suhteiden neuvottelukunta
  • Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta
  • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
  • Kieliasiain neuvottelukunta
  • Konkurssiasiain neuvottelukunta (Konkurssiasiamiehen toimisto)
  • Lapsiasianeuvottelukunta
  • Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta