Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto vastaa osaltaan oikeusturvapolitiikan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta.

Osaston vastuulle kuuluu tuomioistuinten, oikeusaputoimen, yleisen edunvalvonnan, kuluttajariitalautakunnan, konkurssiasiamiehen sekä Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistehtävien tulosohjaustehtävät ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen (toiminnan ja organisaatioiden rakenteet, työnantaja- ja henkilöstöhallinto, tehtäväalueen toimitilat ja vuokrasopimukset sekä virastojen henkilöstökoulutus) sekä ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä sen toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Osasto tilaa toimialaansa koskevat toimialariippuvaiset ict-palvelut ORK:lta ja tekee vuosittain sektorikohtaiset palvelusopimukset ORK:n kanssa.

Lisäksi osasto vastaa toimialueensa säädösvalmistelusta. Osasto huolehtii tuomarinvalinta-, oikeudenkäyntiavustaja- ja tuomarinkoulutuslautakunnan toimintaedellytyksistä sekä osallistuu toimialaansa liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisessä oikeudenhoidossa osasto seuraa kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä ja hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ohjaa ja kouluttaa hallinnonalan virastoja sekä tukee niitä päivittäisessä oikeusapuasiakirjojen valmistelussa.

Osasto kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Tuomioistuinyksikkö
hallitusneuvos Anne Hallavainio

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
hallitusneuvos Merja Muilu

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
hallitusneuvos Merja Norros

Koulutusyksikkö
koulutuspäällikkö Marika Yli-Ikkelä

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
hallitusneuvos Ahti Penttinen

Aineistopankki-hanketoimisto
hankejohtaja Marko Loisa

HAIPA-hanketoimisto
hankejohtaja Tuula Kivari

Oikeushallinto-osaston yhteystiedot

Oikeushallinto-osasto
 

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, osastopäällikkö

0295150138

 

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija

0295150228

AIPA-hanketoimisto
 

Ulla Honkanen, asiantuntija

0295150226

 

Pasi Kumpula, kehittämispäällikkö

0295150173

 

Timo-juhani Laurila, erityisasiantuntija

0295150199

 

Marko Loisa, hankejohtaja

0295150175

 

Minna ( OM ) Mattila, hovioikeudenneuvos, erityisasiantuntija

0295150189

 

Tarja Salonen, hankesihteeri

0295150122

 

Jukka-Pekka Sirviö, suunnittelija

0295150361

 

Krista Soukola, Kehityspäällikkö

0295150255

HAIPA -hanketoimisto
 

Heidi Aalto, Assistentti

0295150305

 

Sami Aalto, erityisasiantuntija

0295150325

 

Esa Hakkola, erityisasiantuntija

0295150257

 

Raija Hietala, hankekoordinaattori

0295150281

 

Tuula Kivari, hankejohtaja

0295150546

 

Miika Melama, hankearkkitehti

0295665687

 

Noora Paajanen, erityisasiantuntija

0295150282

 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
 

Anna-Lena Halttunen, Kansainvälisten asioiden sihteeri

0295150364

 

Inkeri Helenius, erityisasiantuntija

0295150564

 

Tuuli Kainulainen, hallitussihteeri

0295150474

 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon

0916067628

 

Juhani ( OM ) Korhonen, hallitusneuvos

0295150208

 

Maija Leppä, hallitussihteeri

0295150301

 

Essi Lindén, ylitarkastaja

0295150077

 

Taina Neira, hallitussihteeri

0295150070

 

Tanja Niemi, ylitarkastaja

0295150464

 

Merja Norros, hallitusneuvos

0295150590

 

Hanna Rantala, hallitussihteeri

0295150386

 

Mimmu Rättilä, osastosihteeri

0295150161

 

Eila Virta, hallinnollinen avustaja

0295150256

Koulutusyksikkö
 

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija, utbildningsexpert

0295150227

 

Kati Kivistö, Koulutusasiantuntija

0295150292

 

Satu Ojala, Koulutuskoordinaattori

0295150162

 

Sari Piiroinen, Koulutuskoordinaattori

0295150277

 

Minna Sipola, Koulutusasiantuntija

0295150419

 

Aino Weissenfelt, Koulutuskoordinaattori

0295150312

 

Marika Yli-Ikkelä, Koulutuspäällikkö

0295150174

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
 

Kirta Heine, hallitusneuvos

0295150214

 

Sanna Helesuo, erikoissuunnittelija

0295150005

 

Tuire Honko, neuvotteleva virkamies

0295150242

 

Kristina Hänninen, osastosihteeri

0295150158

 

Harri Jeskanen, suunnittelija

0295150132

 

Kari Liede, hallitusneuvos

0295150210

 

Merja Muilu, hallitusneuvos

0295150200

 

Anni Pentti, koordinaattori

0295150327

 

Antti Rein, ylitarkastaja

0295150402

 

Maaria Rubanin, hallitusneuvos

0295150140

 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitussihteeri

0295150262

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
 

Sari ( OM ) Aho, Pääluottamusmies

0295150205

 

Ani Antila-Virtanen, toimistosihteeri

0295150460

 

Heidi Havinmaa, Virkamiesharjoittelija

0295150113

 

Tuija Heino, Pääluottamusmies

 

Ville Huovinen, Virkamiesharjoittelija

0295150251

 

Lauri Liusvaara, hallitusneuvos

0295150160

 

Eija Mikkonen, viestintäasiantuntija

0295150420

 

Satu-Maaria Natunen, hallitussihteeri

0295150456

 

Sanna Nevalainen, Projektikoordinaattori

0295150017

 

Kaija Nykänen, henkilöstösihteeri

0295150144

 

Ahti Penttinen, hallitusneuvos

0295150538

 

Sakari Perkiömäki, tarkastaja

0295150472

 

Toni Pihlajamäki, Virkamiesharjoittelija

0295150091

 

Jouko Ponnikas, ylitarkastaja

0295150080

 

Paula Sorjonen, neuvotteleva virkamies

0295150078

 

Alice Utriainen, Pääluottamusmies

Tuomioistuinyksikkö
 

Raimo Ahola, Suunnittelupäällikkö

0295150286

 

Taru Alanaatu, ylitarkastaja

0295150350

 

Inka Grönqvist, erityisasiantuntija

0295150096

 

Anne Hallavainio, hallitusneuvos

0295150458

 

Tiia Hallivuori, erityisasiantuntija

 

Jennimari Huovinen, hallitussihteeri

0295150394

 

Jarkko Mannerhovi, hallitussihteeri

0295150232

 

Jyrki Määttä, projektipäällikkö

0295649743

 

Kirsi Nevalainen, osastosihteeri

0295150382

 

Sami Pajukangas, suunnittelija

0295150594

 

Ari Pajuniemi, erikoissuunnittelija

0295150216

 

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö

0295150082

 

Mika Risla, hallitussihteeri

0295150190

 

Teija Suvilampi, osastosihteeri

0295150452

 

Sanna Tiensuu, asiantuntija

0295150273

Muualla verkossa

Oikeuslaitos