Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto vastaa osaltaan oikeusturvapolitiikan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta.

Osaston vastuulle kuuluu tuomioistuinten, oikeusaputoimen, yleisen edunvalvonnan, kuluttajariitalautakunnan, konkurssiasiamiehen sekä Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistehtävien tulosohjaustehtävät ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen (toiminnan ja organisaatioiden rakenteet, työnantaja- ja henkilöstöhallinto, tehtäväalueen toimitilat ja vuokrasopimukset sekä virastojen henkilöstökoulutus) sekä ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä sen toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Osasto tilaa toimialaansa koskevat toimialariippuvaiset ict-palvelut ORK:lta ja tekee vuosittain sektorikohtaiset palvelusopimukset ORK:n kanssa.

Lisäksi osasto vastaa toimialueensa säädösvalmistelusta. Osasto huolehtii tuomarinvalinta-, oikeudenkäyntiavustaja- ja tuomarinkoulutuslautakunnan toimintaedellytyksistä sekä osallistuu toimialaansa liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisessä oikeudenhoidossa osasto seuraa kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä ja hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ohjaa ja kouluttaa hallinnonalan virastoja sekä tukee niitä päivittäisessä oikeusapuasiakirjojen valmistelussa.

Osasto kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Tuomioistuinyksikkö
hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
hallitusneuvos Merja Muilu

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
hallitusneuvos Merja Norros

Koulutusyksikkö
koulutuspäällikkö Marika Yli-Ikkelä

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
hallitusneuvos Ahti Penttinen

Aineistopankki-hanketoimisto
hankejohtaja Marko Loisa

HAIPA-hanketoimisto
hankejohtaja Tuula Kivari

Oikeushallinto-osaston yhteystiedot

Oikeushallinto-osasto
 

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, osastopäällikkö

0295150138 URL-osoite

 

Pauliina Rantanen, harjoittelija

0295150142 URL-osoite

 

Paula Sorjonen, neuvotteleva virkamies

0295150078 URL-osoite

AIPA-hanketoimisto
 

Ulla Honkanen, asiantuntija

0295150226 URL-osoite

 

Iivari Huhta, Asiakirjahallinnon asiantuntija

0295150229 URL-osoite

 

Pasi Kumpula, kehittämispäällikkö

0295150173 URL-osoite

 

Timo-juhani Laurila, erityisasiantuntija

0295150199 URL-osoite

 

Marko Loisa, hankejohtaja

0295150175 URL-osoite

 

Minna Mattila, hovioikeudenneuvos, erityisasiantuntija

0295150189 URL-osoite

 

Tarja Salonen, hankesihteeri

0295150122 URL-osoite

 

Jukka-Pekka Sirviö, hankekoordinaattori

0295150361 URL-osoite

 

Krista Soukola, Kehityspäällikkö

0295150255 URL-osoite

HAIPA -hanketoimisto
 

Sami Aalto, erityisasiantuntija

0295150325 URL-osoite

 

Esa Hakkola, erityisasiantuntija

0295150257 URL-osoite

 

Raija Hietala, hankekoordinaattori

0295051281 URL-osoite

 

Tuula Kivari, hankejohtaja

0295150546 URL-osoite

 

Miika Melama, hankearkkitehti

0295150282 URL-osoite

 

Noora Paajanen, erityisasiantuntija

0295150282 URL-osoite

 

Sanna Tiensuu, asiantuntija

0295150273 URL-osoite

 

Matleena Välimaa, Virkamiesharjoittelija

0295150305 URL-osoite

 

Pekka Värmälä, HAIPA-hankepäällikkö

0295665684 URL-osoite

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
 

Anna-Lena Halttunen, Kansainvälisten asioiden sihteeri

0295150364 URL-osoite

 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon

0916067628 URL-osoite

 

Juhani ( OM ) Korhonen, hallitusneuvos

0295150208 URL-osoite

 

Maija Leppä, hallitussihteeri

0295150301 URL-osoite

 

Taina Neira, hallitussihteeri

0295150070 URL-osoite

 

Tanja Niemi, ylitarkastaja

0295150464 URL-osoite

 

Merja Norros, hallitusneuvos

0295150590 URL-osoite

 

Hanna OM Rantala, hallitussihteeri

0295150386 URL-osoite

 

Mimmu Rättilä, osastosihteeri

0295150161 URL-osoite

Koulutusyksikkö
 

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija, utbildningsexpert

0295150227 URL-osoite

 

Kati Kivistö, Koulutusasiantuntija

0295150292 URL-osoite

 

Satu Ojala, Koulutuskoordinaattori

0295150162 URL-osoite

 

Minna Sipola, Koulutusasiantuntija

0295150419 URL-osoite

 

Marika Yli-Ikkelä, Koulutuspäällikkö

0295150174 URL-osoite

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
 

Kirta Heine, hallitusneuvos

0295150214 URL-osoite

 

Tuire Honko, erityisasiantuntija

0295150242 URL-osoite

 

Kristina Hänninen, osastosihteeri

0295150158 URL-osoite

 

Harri Jeskanen, suunnittelija

0295150132 URL-osoite

 

Merja Muilu, hallitusneuvos

0295150200 URL-osoite

 

Anni Pentti, koordinaattori

0295150327 URL-osoite

 

Maaria Rubanin, hallitusneuvos

0295150140 URL-osoite

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
 

Sari ( OM ) Aho, Pääluottamusmies

0295150205 URL-osoite

 

oikeusministeriö Henkilöstöasiantuntijoiden yht, heho

0295150320 URL-osoite

 

Riikka Hyppönen, toimistosihteeri

0295150163 URL-osoite

 

Lauri Liusvaara, hallitusneuvos

0295150160 URL-osoite

 

Eija Mikkonen, tiedottaja

0295150420 URL-osoite

 

Satu-Maaria Natunen, hallitussihteeri

0295150456 URL-osoite

 

Kaija Nykänen, henkilöstösihteeri

0295150144 URL-osoite

 

Ahti Penttinen, hallitusneuvos

0295150538 URL-osoite

 

Sakari Perkiömäki, tarkastaja

0295150472 URL-osoite

 

Jouko Ponnikas, ylitarkastaja

0295150080 URL-osoite

Tuomioistuinyksikkö
 

Taru Alanaatu, ylitarkastaja

0295150350 URL-osoite

 

Inka Grönqvist, erityisasiantuntija

0295150096 URL-osoite

 

Anne Hallavainio, hallitusneuvos

0295150458 URL-osoite

 

Jennimari Huovinen, hallitussihteeri

0295150394 URL-osoite

 

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö

0295150428 URL-osoite

 

Jarkko Mannerhovi, hallitussihteeri

0295150232 URL-osoite

 

Jyrki Määttä, projektipäällikkö

0295649743 URL-osoite

 

Kirsi Nevalainen, osastosihteeri

0295150382 URL-osoite

 

Sami Pajukangas, suunnittelija

0295150594 URL-osoite

 

Ari Pajuniemi, erikoissuunnittelija

0295150216 URL-osoite

 

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö

0295150082 URL-osoite

 

Mika Risla, hallitussihteeri

0295150190 URL-osoite

 

Teija Sassi, osastosihteeri

0295150452 URL-osoite

Teknisen vian vuoksi osa yhteystiedoista puuttuu tilapäisesti. Oikeusministeriön osastojen täydelliset yhteystiedot tästä linkistä.

Muualla verkossa

Oikeuslaitos