Oikeusministeriön Suomi100-juhlavuosi

Oikeusministeriön teemoina Suomi100-juhlavuonna ovat:

  1. perusoikeudet ja yhdenvertaisuus

  2. demokratia, kansalaisvaikuttaminen ja vapaaehtoistoiminta

  3. oikeusvaltioperiaate ja oikeuslaitos

Juhlavuoden hankkeet

Tammi-toukokuu

Lukiolaisten blogikirjoitussarja perustuslaista oikeusministerio.fi -sivuilla

Oikeusministeriö järjestää viiden lukion kanssa yhteistyön, jossa lukiolaiset kirjoittavat blogikirjoitussarjan perustuslaista. Kirjoitussarjassa lukiolaiset pohtivat perustuslakia omalta kannaltaan. Mukana ovat Lahden yhteiskoulu, Kimpisen lukio (Lappeenranta), Mikkelin lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Etelä-Tapiolan lukio (Espoo).

Kirjoitussarjan tavoitteena on tuoda esille nuorten näkemys perustuslaista ja korostaa sitä, että perustuslaki on demokratian kulmakivi.

Tästä blogiin

Helmikuu

Perustuslakiesite viittomakielellä

Oikeusministeriö, eduskunta ja Kuurojen liitto julkaisevat esitteen perustuslaista viittomakielellä.

Suomenkielinen perustuslakiesite viittomakielellä YouTubessa

Perustuslakiesite, suomenruotsalainen viittomakieli, YouTubessa

Maalis-huhtikuu

Demokratiaviikot 20.3.-31.3.2017

Demokratiaviikojen tavoitteena on nostaa esille keskustelua suomalaisen demokratian historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Demokratiaviikko toimii samalla johdatuksena oikeusministeriön kuntavaalitiedotuskampanjalle.

Oikeusministeriön demokratiapalkinto 30.3.2017

Demokratiaviikolla jaetaan oikeusministeriön demokratiapalkinto, joka myönnetään nyt neljättä kertaa kertaa demokratiaa edistäneille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville tahoille tai toimijoille. Vuoden 2017 Demokratiapalkinnon teemana on kumppanuus, ja oikeusministeriön yhteistyökumppaneita ovat valtiovarainministeriö, Yle, Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Yrittäjät. Kaksi palkittavista on raatilaisten valitsemia ja yksi valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Vuonna 2017 raadissa toimivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen sekä näyttelijä ja professori Elina Knihtilä.

Palkinto jaetaan demokratiajuhlaseminaarissa 30.3.2017. Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa.

Demokratiaseminaari 30.3.2017

Oikeusministeriö järjestää demokratian tulevaisuuteen ja kehittämiseen liittyvän seminaarin, jossa nostetaan esille demokratiapoliittiseen toimintaohjelmaan liittyvät kehittämishankkeet. Seminaarissa käsitellään suomalaisen demokratian historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Kaikkien vaalit - yhdenvertaista osallistumista edistävä vaalitiedotuskampanja

Oikeusministeriö toteuttaa monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n kanssa Kaikkien vaalit -kampanjan tulevien kuntavaalien yhteydessä. Kampanja on suunnattu maahanmuuttaneille ja uusille äänioikeutetuille. Kampanjan tavoitteena on viestiä suomalaisesta demokratiasta, vaaleista ja äänestämisestä. Kampanja linkitetään oikeusministeriön vaaliviestintätoimenpiteisiin.

Syksy

Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Oikeusministeriön koordinoiman hankkeen tavoitteena on edistää dialogisuutta ja tuoda esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä. Tavoitteena on myös tukea kansalaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja läpinäkyvämmiksi. Hankkeessa pyritään löytämään uusia keinoja dialogisten keskustelujen laajamittaisemmalle hyödyntämiselle osana kunnallista, maakunnallista ja valtiollista valmistelua ja päätöksentekoa. Hankkeessa toteutetaan viestintäkampanja sekä järjestetään paikallisia demokratiatapahtumia ja kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja päättäjien vuorovaikutteinen kyselytunti. Oikeusministeriön hankekumppaneita ovat Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Lue lisää hankkeen verkkosivulta. 

Monimuotoinen Suomi 100 – Kieli- ja väestöryhmien yhdenvertaisuus ja oikeudet oikeusvaltiossa -seminaari 31.10.2017 Finlandia-talossa

Suomi 100-vuotisjuhlaseminaarin aiheena on monimuotoistuva suomalaisuus. Erityisesti tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeusvaltion kehitystä Suomessa ja Euroopassa.Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuudesta keskustellaan eri kieli- ja väestöryhmien näkökulmasta ja tuodaan esiin niin oikeudellista kuin asenteellistakin muutosta Suomen itsenäisyyden aikana.

Valtiopäiväasiakirjat 1917-1919 avoimena datana

Oikeusministeriö julkistaa avoimena datana 1917-1919 valtiopäiväasiakirjat Finlex -palvelussa.


Oikeusministeriön juhlaohjelma tarkentuu ja täydentyy vuoden aikana.