Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
OM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00
Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen
OM valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00