Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Asiantuntijalääkärien määrääminen vakuutusoikeuteen
OM valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2018 13.00
Viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30