Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 20.4.2018 11.00
Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018 13.00