«Om.fi Suomeksi - På svenska - In english

Oikeusministeriö

Perustuslaki
Etusivu

Valta kuuluu kansalle


Suomi on tasavalta

Perustuslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Perustuslaissa turvataan Suomessa asuvien perusoikeudet, ja se sisältää säännökset valtion hallinnosta. Perustuslaki on nimensä mukaisesti lakien, hallinnon ja yhteiskunnallisen toiminnan perusta Suomessa. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

Suomessa valta päättää maan asioista kuuluu kansalle. Koska kaikki eivät kuitenkaan voi olla päättämässä asioista, kansalaiset valitsevat vaaleilla eduskunnan. Eduskunta säätää lait, joiden mukaan yhteiskunnassa toimitaan. Tuomioistuimet varmistavat, että lakeja noudatetaan.

Eduskunta valitsee valtioneuvoston eli hallituksen, joka valmistelee ja toteuttaa eduskunnan tekemät päätökset.

Maan asioita hoitamaan kansa valitsee vaaleilla myös presidentin. Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa.

Presidentin tehtävistä, eduskunnan ja hallituksen toiminnasta sekä tuomioistuimista kerrotaan tarkemmin lisää näillä sivuilla.

Lisätietoja selkosovellutuksista:
Selkokeskus
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
puhelin 09-34809 240
faksi 09-3853 398
sähköposti selkokeskus@kvl.fi

Esitteen julkaisija: Selkokeskus/Kehitysvammaliitto ry.
Toimittajat: Pertti Rajala ja Hannu Virtanen

Päivitetty 8.12.2016

 
Sivun alkuun |