Rainbow Rights Promoting LGBTI equality in Europe 1.1.2017-31.12.2018

Aktuellt

Känner du till regnbågsbegreppen och lagstiftningen i anknytning till dem?

Bekanta dig med den komprimerade ordlistan om könsmångfald och sexuell läggning. Ordlistan finns på finska, svenska och nordsamiska. Ordlistan finns här

 

Projektet Rainbow Rights har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap