Evenemang och åtgärder

Låt oss tala tillsammans för att göra Finland bättre! Lyssna. Begrunda. Diskutera. I Finland 100 år-diskussionsserien talas det om företagande, tillväxt, framgång och de ungas delaktighet.

Informationskampanj

Det ordnas en informationskampanj som består av en bloggserie och en pamflett om demokratins nuläge, framtida utmaningar och alternativ till lösningar. Blogginläggen publiceras under hösten 2017 i justitieministeriets temablogg om Finland 100 år. Pamfletten publiceras i november 2017 vid riksdagens interaktiva frågetimme. Under hösten genomförs också en kampanj som riktar sig till unga i sociala medier.

Bekanta dig med Finland 100 år-blogg (på finska)

Lokala demokratievenemang

Lokala demokratievenemang ordnas under hösten 2017 på fem orter på olika håll i Finland. Syftet med evenemangen är att skapa en dialogbaserad diskussion mellan beslutsfattarna, medborgarna och andra aktörer. Temana för diskussionerna varierar beroende på orten. Tidpunkterna och programmet för evenemangen publiceras på denna sida i september.

Sitra och utvecklingsgruppen Rondpaus skapar en modell för hur den dialogbaserade diskussionen ska genomföras i praktiken.

Läs mer om Sitras Rondpaus-projekt

Framtidens frågetimme

I november 2017 ordnas det framtidens frågetimme i riksdagen. Då har medborgarna och frivilligorganisationer i stället för riksdagsledamöter möjlighet att ställa frågor till regeringen och diskutera med ministrarna. Frågetimmen kan följas även som webbsändning. Tidpunkten och de närmare temana för frågetimmen publiceras på denna sida i september.