Aktuellt 

Justitieministeriet utarbetar årligen en plan för påverkan inom EU som gäller aktuella EU-frågor och fastställer ministeriets prioriteringar i EU-verksamheten.

Justitieministeriets plan för påverkan inom EU 2017 (på finska)

De aktuella EU-lagstiftningsärendena ingår i justitieministeriets projektkatalog över lagberedningsprojekt. Viktiga aktuella projekt är bland annat:

Förslagen till Europaparlamentets och rådets direktiv om digitala avtal