Ärenden och tjänstemän

Nedan finns direkta telefonnummer till tjänstemän, som kan kontaktas i olika ärenden.

Adoptioner
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Advokater
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200

Aktiebolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Alkohol- och tobakbrott
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Andelslag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Arvsfrågor
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260

Assisterad befruktning
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Barns rättigheter
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Benådning
regeringssekreterare Johanna Nyberg, tfn 02951 50068

Beredskapslagstiftning
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280

Bolagsrätt
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Borgen
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Bortförande av barn
regeringssekreterare Maija Leppä, tfn 02951 50301
regeringssekreterare Hanna Rantala, tfn 02951 50386 

Bostadsaktiebolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Brottsbekämpning
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580
specialplanerare Minna Piispa, tfn 02951 50223
specialplanerare Markus Alanko, tfn 02951 50400
specialplanerare Saija Sambou, tfn 02951 50352

Brottsoffer
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570
specialsakkunnig Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418

Brottspåföljdssystem
regeringsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246
regeringsrådet Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520
regeringsrådet Paulina Tallroth, tfn 02951 50146
specialsakkunnig Anni Karnaranta, tfn 02951 50197
specialplanerare Tuuli Herlin, tfn 02951 50602

Brottspåföljdsmyndigheten
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02951 50238
specialsakkunnig Anni Karnaranta, tfn 02951 50197


Bryssel I förordning
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Bryssel II förordning
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314

Budget
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290
planeringschef Raimo Ahola (justitieförvaltningen), tfn 02951 50286

Bättre lagstiftning
specialplanerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506
lagstiftningsrådet Taina Riihinen, puh. 02951 50218
lagstiftningsrådet Sina Uotila (EU), tfn 02951 50536

Bötesförfarande
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165
lagstiftningssekreterare Tuukka Vähätalo, tfn 02951 50240

Dataskydd
specialsakkunnig Leena Vettenranta, tfn 02951 50372
specialsakkunnig, EU-ärenden Anu Talus (EU), tfn 02951 50586
specialsakkunnig Tanja Jaatinen, tfn 02951 50056

Djurskyddsbrott
lagstiftningsdirektör Lena Andersson, tfn 02951 50244

Domarförslagsnämnden
sekreterare för nämnden Virva Nyman, tfn 02956 43386

Domstolarna
regeringsrådet Anne Hallavainio (tingsrätterna, hovrätterna och arbetsdomstolen), tfn 02951 50458
utvecklingschef Tuula Pääkkönen (förvaltningsdomstolar), tfn 02951 50082
www.oikeus.fi

Domstolspraktik
överinspektör Jarkko Mannerhovi, tfn 0295150232

E-handel
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Estland/Baltikum-samarbete
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, tfn 02951 50270

Etniska relationer
överinspektör Peter Kariuki, tfn 02951 50191
inspektör Nina Suorsa, tfn 02951 50279

Europeiskt betalningsföreläggande
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Europeisk verkställighetsgrund
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)
regeringsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246
konsultativ tjänsteman Miia Ljungqvist, tfn 02951 50112
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

EU:s civilrättsliga nätverk
regeringssekreterare Maija Leppä, tfn 02951 50301
överinspektör Tanja Niemi tfn 02951 50386

EU-domstol
lagstiftningsrådet Sonya Walkila, tfn 02951 50201
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området
utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546
konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
sekreterare för internationella ärenden Jussi Mäkinen, tfn 02951 50528

EU:s grundfördrag
chefen för enheten Jaana Jääskeläinen, tfn 02951 50284
lagstiftningsrådet Sonya Walkila, tfn 02951 50201
lagstiftningsrådet Sina Uotila, tfn 02951 50536
lagstiftningsrådet Hanna-Mari Kotivuori, tfn 02951 50480

EU-byrån för grundläggande rättigheter
konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127

EU-verksamhet, allmänna frågor
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170
specialsakkunnig, EU-ärenden Katja Arenmaa, tfn 02951 50504

Faderskap, lagstiftning
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260

Familjelagstiftning
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Fastighetsköp
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584

Finlex

utvecklingschef Aki Hietanen, tfn 02951 50510
www.finlex.fi/svenska

Folkomröstning
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128

Fri rättegång
se rättshjälp

Fängelser och byråer för samhällspåföljder
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520
specialsakkunnig Anni Karnaranta, tfn 02951 50197
Brottspåföljdsmyndigheten

Föreningar
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Författningssamling, elektronisk
utvecklingschef Aki Hietanen, tfn 02951 50510

Förlikning
lagstiftiningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Förmyndarskap
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140

Försäkringar, lagstiftning
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Förundersökning
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500

Förvaltningsförfarande
lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396
lagstiftningsrådet Sonya Walkila (EU), tfn 02951 50201
specialsakkunnig Heini Färkkilä, tfn 02951 50378

Förvaltningsrätt
lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396
specialsakkunnig Heini Färkkilä, tfn 02951 50378

Förvaltningsrättskipning
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450
lagstiftningsrådet Eeva Attila, tfn 02951 50328
lagstiftningssekretarare Anna-Stiina Tarkka, tfn 02951 50241
specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 02951 50228

Förvandlingsstraff för böter
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520

Förverkandepåföljder (konfiskation)
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Grundlagen
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280
specialsakkunnig Anu Mutanen, tfn 02951 50311

Grundläggande rättigheter
lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230
lagstiftningsrådet Sonya Walkila (EU), tfn 02951 50201

Grupptalan
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Grå ekonomi
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Handlingsoffentlighet
specialsakkunnig, EU-ärenden Anu Talus (EU), tfn 02951 50586
sakkunnig, EU-ärenden Anna Pohjalainen, tfn 02951 50194

Hittegods
forskare Johanna Hossa, tfn 02951 50195
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Häktning
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02951 50238
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520

Indrivning av böter
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 029 56 65662

Indrivning av domstolens tilldömda böter
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Indrivning av ersättning för brottsskada
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Indrivning av förvandlingsstraff för böter
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Indrivning av skuld
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Indrigning av strafforderböter
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Innehavaransvar
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Inteckningar
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Internationell civilrätt
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen (famijerätt), tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Internationell rättshjälp i brottmål
regeringsrådet Juhani Korhonen, tfn 02951 50208
regeringsrådet Merja Norros, tfn 02951 50590
regeringssekreterare Taina Neira, tfn 02951 50070
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338

Internationell rättshjälp i civilmål
regeringssekreterare Maija Leppä, tfn 02951 50301
regeringssekreterare Hanna Rantala, tfn 02951 50386 
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Internationella tillkännagivanden
administrative medarbetare Eila Virta , tfn 02951 50256

Internationella underhållsbidragsärenden
sekreterare för internationella ärenden Anna-Lena Halttunen, tfn 02951 50364
överinspektör Tanja Niemi, tfn 02951 50464
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260

Internationellt samarbete, allmänna frågor
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, tfn 02951 50270
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236
sekreterare för internationella ärenden Jussi Mäkinen, tfn 02951 50528

Intressebevakning
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140
regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 02951 50262
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260

IT-brott
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Jordabalken
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584

Kina-samarbete
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen , tfn 02951 50270

Kommanditbolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Konkurs
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502
lagstiftningssekreterare Tuukka Vähätalo, tfn 02951 50240

Konsumentskydd
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Konsumtionskredit
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Korruption
konsultativ tjänsteman Catharina Groop, tfn 02951 50207
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380
specialsakkunnig Juuso Oilinki, tfn 02951 50323

Kriminalpolitik
avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580
regeringsråd Katariina Jahkola, tfn 02951 50246

Köplag
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Lagberedning, utbildning
lagstiftningsrådet Taina Riihinen, tfn 02951 50218

Lagberedning, utveckling
lagstiftningsrådet Taina Riihinen, tfn 02951 50218
specialplanerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506
lagstiftningsrådet Sina Uotila (EU), tfn 02951 50536

Lagfart
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584

Laggranskning
lagstiftningsrådet Tiina Honkanen, tfn 02951 50360
lagstiftningsrådet Ann-Marie Malmsten, tfn 02951 50496

Lagspråk
lagstiftningsrådet Taina Riihinen, tfn 02951 50218
lagstiftningsrådet Ann-Marie Malmsten (sv), tfn 02951 50496

Likabehandling
lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230
specialsakkunnig Panu Artemjeff, tfn 02951 50211

Lugano avtal
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Medborgarinflytande
konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 505348
konsultativ tjänsteman Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416

Medborgarinitiativ
sakkunnig Sami Demirbas, tfn 02951 50233
lagstiftningsrådet Sina Uotila (EU-medborgarinitiativ), tfn 02951 50536

Miljöbrott
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165
lagstiftningsdirektör Lena Andersson, tfn 02951 50244

Miljörätt
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584

Mutning
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Människohandel
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Mänskliga rättigheter
lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230

Namnlagstiftning
sekreterare för namnnämnden Joanna Grandell, tfn 02951 150305
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314

Narkotikabrott
lagstiftninsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486

Nämndemän
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458
regeringssekreterare Mika Risla, tfn 02951 50190

Näringsförbud
näringsförbudsregister: Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Obligationsrätt
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Offentlighetslagstiftning
specialsakkunnig Leena Vettenranta, tfn 02951 50372
specialsakkunnig, EU-ärenden Anu Talus (EU), tfn 02951 50586
sakkunnig, EU-ärenden Anna Pohjalainen (EU), tfn 02951 50194

Partiregister
konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128

Penningtvätt
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338
lagstiftningsrådet Sami Kiriakos, tfn 02951 50054

Personregister
specialsakkunnig Leena Vettenranta, tfn 02951 50372

Produktansvar
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Publikationer
publikationskoordinator Kaija Hirvi, tfn 02951 60737 (kontaktperson i statsrådets kansli)

Påföljdssystem
se brottspåföljdssystem

Registratorskontor
officiella försändelser till registratorskontoret: justitieministeriet(at)om.fi
(remplacera (at) med @)
tfn 02951 50320

Roma II förordning
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Ryssland-samarbete
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236

Rättegångsavgifter
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456

Rättegångsbiträdesnämnden
sekreterare för nämnden Riikka Meroma, tfn 02956 43410
regeringssekreterare Mika Risla, tfn 02951 50190

Rättegångsförfarande, lagstiftning
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
lagstiftningssekreterare Liisa Ojala, tfn 02951 50156

Rättegångskostnader
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Rättegångs offentlighet
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
lagstiftningssekreterare Liisa Ojala, tfn 02951 50156

Rättshjälp
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200
regeringsrådet Kirta Heine, tfn 02951 50214
konsultativ tjänsteman Tuire Honko, tfn 02951 50242
www.oikeus.fi

Rättsliga och inrikes frågor (EU)
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170
sakkunnig, EU-ärenden Katja Arenmaa, tfn 02951 50504
sakkunnig, EU-ärenden Sini Kumpulainen, tfn 02951 50566

Röstning
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128
konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127

Sakrätt
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 502762
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Samefrågor
konsultativ tjänsteman Johanna Hautakorpi, tfn 02951 50018

Samhällspåföljder
regeringsråd Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02941 50238

Sammankomstlagstiftning
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280

Sexuellt utnyttjande av barn
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Skadeersättning, lagstiftning
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139

Skuldsanering
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50244

Språklagstiftning
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
överinspektör Vava Lunabba, tfn 02951 50136

Statsförfattning
specialsakkunnig Anu Mutanen, tfn 02951 50311

Stiftelser
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Straff
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Strafflagen
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486

Straffprocess
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
lagstiftningssekreterare Liisa Ojala, tfn 02951 50156

Straffregister
Rättsregistercentralen, Tavastehus, tfn 02956 65662

Surrogatmoderskap
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Säkerhetsutredningar
specialsakkunnig Leena Vettenranta, tfn 02951 50372

Transporträtt
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266

Tvångsmedel
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Ursprungsfolk
konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, tfn 02951 50332

Utlämning av brottslingar
regeringsrådet Juhani Korhonen, tfn 02951 50208
regeringssekreterare Taina Neira, tfn 02951 50070
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338

Utsökning och betalningsanmärkning
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210
överinspektör Antti Rein, tfn 02951 50402

www.oikeus.fi 
Riksfogdeämbetet

Utveckling av lagberedningen
se lagberedning, utveckling

Val
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128
konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127

Verkställande av straff
regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576
regeringsrådet Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02951 50238
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520

Vittne vid rättegång
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438

Värdepapper
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Yttrandefrihet
lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230

Åklagare
regeringsråd Katariina Jahkola, tfn 02951 50246
konsultativ tjänsteman Miia Ljungqvist, tfn 02951 50112
specialsakkunnig Jukka Oikarainen
www.oikeus.fi 
Riksåklagarämbetets webbplats 

Ålands självstyrelse
lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, tfn 02951 50334

Åtalades rättigheter
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Äktenskapslagstiftning
lagstitfningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332
Regeringssekreterare Johanna Nyberg (äktenskapsrättsliga ansökningar), tfn 02951 50058

Ändringssökande
lagstiftningsrådet Arja Manner (förvaltningsärenden), tfn 02951 50450
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Ärenden som behandlas av EG-domstolen
lagstiftningsrådet Sina Uotila, tfn 02951 50536

Ömsesidigt erkännande av domar i brottmål
regeringsrådet Juhani Korhonen, tfn 02951 50208
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338

Ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Öppet bolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Överförande av dömda
regeringsrådet Juhani Korhonen, tfn 02951 50208
regeringssekreterare Taina Neira, tfn 02951 50070
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338

Översättningar av lagar (på främmande språk) 
Finlex