FI SV EN

Natalia Ollus blir direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)

Justitieministeriet 23.11.2017 14.03 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 14.12
Nyhet
Natalia Ollus blir direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)

Statsrådet har utnämnt juris doktor, politices magister Natalia Ollus till direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI), från och med ingången av 2018. Tjänsten tillsattes för en tidsperiod på tre år.

Natalia Ollus har varit ställföreträdare för HEUNI:s direktör sedan september 2016. Tidigare har hon arbetat som specialplanerare vid HEUNI och som specialsakkunnig bl.a. vid det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet UNODC, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och Finlands FN-representation.  

HEUNI finns i Helsingfors och har till uppgift att bistå FN i verkställandet av kriminalpolitiska beslut och rekommendationer. Institutet grundades 1981 genom ett avtal mellan Finland och FN och är en självständig inrättning inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Mer information: biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580, e-post fornamn.efternamn@om.fi