Ur justitieministeriets synvinkel betyder avreglering smidigare författningar

Justitieministeriets särskilda uppgift är att utveckla lagberedningen i hela statsrådet. Syftet är att förbättra författningsberedningen och därigenom kvaliteten på författningarna. God lagstiftning är konsekvent, förståelig och inriktad på rätt sätt. Tydlig och aktuell lagstiftning minskar kostnaderna för företag och medborgare, byråkratin i statens och kommunernas förvaltning samt anhopningen av ärendena i domstolarna.

Därför anser justitieministeriet att det är viktigt att avveckla normer som orsakar onödig administrativ börda och att göra lagstiftningen smidigare.

I stället för avreglering talar justitieministeriet hellre om smidigare författningar. Reglering ska alltid ha någon effekt, och därför är det viktigt att möjligheterna att göra lagstiftningen smidigare bedöms utifrån dess effekter. Också avreglering och smidigare författningar förutsätter lagberedning och iakttagande av god lagberedningspraxis. 

Ytterligare upplysningar:
Ledningens expert Maija Säkäjärvi, tfn 02951 50124
Planerare Laura Rinne, tfn 02951 50219

Statsrådets gemensamma avreglering-webbplats