Dataadministration

Dataadministration
 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

0295150324

 

Juho Kämäri, planerare

0295150187

 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

0295150542

 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör

0295150315

 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

0295150530

Domarutbildningsnämnden

Domarutbildningsnämnden
 

Minna Hyttinen, sekreterare

0295643440

Ekonomienheten

Ekonomienheten
 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

0295150167

 

Olli Dahlberg, Taloussihteeri

 

Carola Hautamäki, taloushallinnon asiantuntija

0295150308

 

Paula Kattelus, Ekonomiinspektör

0295150272

 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör

0295150290

 

Anu Laine, Ekonomiinspektör

0295150274

 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

0295150234

 

Juha Saunamäki, specialsakkunnig

0295150192

 

Miika Snellman, budgetråd

0295150126

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
 

Milla Aaltonen, projektledare

0295150061

 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

0295150211

 

Sami Demirbas, sakkunning

0295150233

 

Maija Haltia, Kanslichefens sekreterare

0295150608

 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

0295163235

 

Mari Henttinen, högskolepraktikant

0295150076

 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

0295150127

 

Anni Juvonen, högskolepraktikant

0295150249

 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

0295150128

 

Peter Kariuki, överinspektör

0295150191

 

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

0295150322

 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare

0295150193

 

Mia Luhtasaari, projektkoordinator

0295150130

 

Vava Lunabba, överinspektör

0295150136

 

Michaela Moua, Projektiasiantuntija

0295150229

 

Liisa Männistö, sakkunning

0295150231

 

Katriina Nousiainen, överinspektör

0295150275

 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

 

Krista Nuutinen, projektledare

0295150084

 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

0295150293

 

Vinh Pham, högskolepraktikant

0295150093

 

Henni Purtonen, avustaja

0295150148

 

Anna Saarela, överinspektör

0295150050

 

Anneli Salomaa, projektledare

0295150164

 

Nadezda Savolainen, Assistenttiharjoittelija

0295150002

 

Maria Soininen, överinspektör

0295150067

 

Nina Suorsa, inspektör

0295150279

 

Johanna Suurpää, Direktör

0295150534

 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

0295150181

 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

0295150169

 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja

0295150206

 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

0295150416

 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman

0295150348

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 

Hanna Kiiskinen, föredragande

0295150212

 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare

0295150151

 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare

0295150159

Enheten för intern revision

Enheten för intern revision
 

Kaisa Sistonen, Revisionschef

0295150436

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten
 

Arja Apajalahti-Laine, Förvaltningsdirektör

0295150514

 

Tanja Jaatinen, Tietosuojalautakunnan sihteeri

0295543500

Ansvarsområdet för personalärenden
 

Henkilöstöasiantuntij -

0295150355

 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

0295150468

 

Satu Haukanheimo, avustaja

 

Satu Kainulainen, personalexpert

0295150075

 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

0295150490

 

Eila Kröger, personalexpert

0295150134

 

Minna Markkila, regeringssekreterare

0295150094

 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

0295150404

 

Eija Palonen, personalplanerare

0295150153

 

Taru Ritari, Personalchef

0295150306

 

Sanna Ryhänen, specialsakkunnig

0295150442

 

Soile Sikström, Utvecklingsexpert

 

Sinikka Vahvaselkä, regeringssekreterare

0295150034

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor
 

Matti Aitta, Specialsakkunnig i riskhanteringsfrågor

0295150445

 

Joanna Grandell, överinspektör

0295150220

 

Aki Hietanen, utvecklingschef

0295150510

 

Tiina Husso, Projektikoordinaattori

0295150287

 

Kaija Jalasmäki, planerare

0295150089

 

Johanna ( OM ) Järvinen, specialsakkunnig

0295150004

 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare

0295150184

 

Veijo Kylander, inspektör

0295150268

 

Eila Nurmilaukas, planerare

0295150424

 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

0295150068

 

Anna Rajala, planerare

0295150060

 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare

0295150186

 

Oili Salminen, specialsakkunnig

0295150588

 

Minna Ylimaunu, projektledare

0295150001

Stöd för ledningen
 

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig

0295150092

 

Riikka Hyppönen, sekreterare

0295150163

 

Teija Moilanen, sektreterare

0295150434

 

Tuuli Mustonen, sekreterare

0295150125

 

Mari Mäki, sekreterare

0295150086

 

Helena Pirinen, hallinnollinen avustaja

0295150198

 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman

0295150064

 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert

0295150124

Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen
 

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef

0295150138

 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

0295150228

Domstolsenheten
 

Raimo Ahola, Planeringschef

0295150286

 

Taru Alanaatu, överinspektör

0295150350

 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig

0295150096

 

Anne Hallavainio, regeringsråd

0295150458

 

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare

0295150394

 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

0295150232

 

Jyrki Määttä, projektledare

0295649743

 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare

0295150382

 

Sami Pajukangas, planerare

0295150594

 

Ari Pajuniemi, specialplanerare

0295150216

 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef

0295150082

 

Mika Risla, regeringssekreterare

0295150190

 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare

0295150452

 

Sanna Tiensuu, sakkunning

0295150273

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
 

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende

0295150205

 

Ani Antila-Virtanen, byråsekreterare

0295150460

 

Tuija Heino, huvudförtroende

 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

0295150160

 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert

0295150420

 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare

0295150456

 

Kaija Nykänen, personalsekreterare

0295150144

 

Ahti Penttinen, regeringsråd

0295150538

 

Sakari Perkiömäki, inspektör

0295150472

 

Toni Pihlajamäki, praktikant

0295150091

 

Jouko Ponnikas, överinspektör

0295150080

 

Paula Sorjonen, konsultativ tjänsteman

0295150078

 

Alice Utriainen, huvudförtroende

Enhet för internationell rättsvård
 

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden

0295150364

 

Inkeri Helenius, specialsakkunnig

0295150564

 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon

0916067628

 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

0295150208

 

Maija Leppä, regeringssekreterare

0295150301

 

Essi Lindén, ylitarkastaja / Överinspektör

0295150077

 

Taina Neira, regeringssekreterare

0295150070

 

Tanja Niemi, överinspektör

0295150464

 

Merja Norros, regeringsråd

0295150590

 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

0295150386

 

Mimmu Rättilä, avdelningssekreterare

0295150161

 

Eila Virta, hallinnollinen avustaja

0295150256

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)
 

Ulla Honkanen, sakkunning

0295150226

 

Pasi Kumpula, utvecklingschef

0295150173

 

Timo-juhani Laurila, specialsakkunnig

0295150199

 

Marko Loisa, projektchef

0295150175

 

Minna ( OM ) Mattila, hovrättsråd, specialsakkunnig

0295150189

 

Tarja Salonen, projektsekreterare

0295150122

 

Jukka-Pekka Sirviö, planerare

0295150361

 

Krista Soukola, Utvecklingschef

0295150255

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku
 

Heidi Aalto, Assistentti

0295150305

 

Sami Aalto, specialsakkunnig

0295150325

 

Esa Hakkola, specialsakkunnig

0295150257

 

Raija Hietala, projektkoordinator

0295150281

 

Tuula Kivari, projektchef

0295150546

 

Miika Melama, hankearkkitehti

0295665687

 

Noora Paajanen, specialsakkunnig

0295150282

 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö

Rättshjälps- och utsökningsenheten
 

Kirta Heine, regeringsråd

0295150214

 

Sanna Helesuo, specialplanerare

0295150005

 

Tuire Honko, specialsakkunnig

0295150242

 

Kristina Hänninen, avdelningssekreterare

0295150158

 

Harri Jeskanen, planerare

0295150132

 

Kari Liede, regeringsråd

0295150210

 

Merja Muilu, regeringsråd

0295150200

 

Anni Pentti, koordinator

0295150327

 

Antti Rein, överinspektör

0295150402

 

Maaria Rubanin, regeringsråd

0295150140

 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

0295150262

Utbildningsenheten
 

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija, utbildningsexpert

0295150227

 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert

0295150292

 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator

0295150162

 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator

0295150277

 

Minna Sipola, Utbildningsexpert

0295150419

 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator

0295150312

 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef

0295150174

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

0295150182

 

Minsu Kuusisto, visuaalinen suunnittelija

0295150107

 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

0295150261

 

Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör

0295150288

 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert

0295150188

 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

0295150145

 

Eeva Vallisaari, kommunikationschef

0295150592

Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen
 

Arto Kujala, avdelningschef

0295150408

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 
 

Markus Alanko, Specialplanerare

0295150400

 

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman

0295150207

 

Mika Junninen, Specialplanerare

0295150406

 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

0295150580

 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare

0295150254

 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

0295150252

 

Laura Mynttinen, byråchef

0295150265

 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

0295150323

 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

0295150223

 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

0295150418

 

Saija Sambou, specialplanerare

0295150352

 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

0295150570

 

Sonja Tanttari, planerare

0295150237

Åklagar- och brottspåföljdsenhet
 

Eija Hakala-Kovanen, sekreterare

0295150578

 

Anne Hartoneva, regeringsråd

0295150344

 

Tuuli Herlin, specialplanerare

0295150602

 

Katariina Jahkola, regeringsråd

0295150246

 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig

0295150197

 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

0295150183

 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

0295150112

 

Juho Martikainen, regeringssekreterare

0295150520

 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare

0295150384

 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

0295150085

 

Riitta Punju, Specialplanerare

0295150154

 

Mirja Salonen, specialsakkunnig

0295150052

 

Paulina Tallroth, Hallitusneuvos / Regerinsråd

0295150146

Lagberedningsavdelningen

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
 

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

0295150170

 

Seija Alanko, avdelningssekreterare

0295150342

 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden

0295150504

 

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd

0295150284

 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd

0295150480

 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden

0295150566

 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden

0295150099

 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

0295150528

 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd

0295150105

 

Liisa Palola, byråsekreterare

0295150498

 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

0295150194

 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden

0295150235

 

Joonas Tervo, högskolepraktikant

0295150111

 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

0295150270

 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

0295150536

 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

0295150236

 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

0295150201

Enheten för offentlig rätt
 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

0295150378

 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd

0295150334

 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare

0295150374

 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd

0295150056

 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

0295150396

 

Mira Keski-Nisula, byråsekreterare

0295150340

 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

0295150100

 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

0295150280

 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

0295150230

 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

0295150450

 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

0295150311

 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

0295150586

 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

0295150372

 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Enheten för privaträtt
 

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare

0295150370

 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

0295150554

 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

0295150139

 

Sirpa Halmela, byråsekreterare

0295150225

 

Aleksi Heikkilä, Forskare

0295150283

 

Johanna Hossa, Forskare

0295150195

 

Päivi Ijäs, byråsekreterare

0295150366

 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

0295150074

 

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

0295150260

 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

0295150266

 

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör

0295150264

 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

0295150332

 

Susanna Polvi, byråsekreterare

0295150152

 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

0295150224

 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

0295150584

 

Assi Salminen, Lagstiftningsråd

0295150147

 

Markus Tervonen, specialsakkunnig

0295150558

Enheten för straff- och processrätt
 

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

0295150502

 

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör

0295150244

 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig

0295150053

 

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

0295150165

 

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

0295150338

 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

0295150176

 

Sami Kiriakos, Lagstiftningsråd

0295150054

 

Sami Korhonen, specialsakkunnig

0295150129

 

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

0295150276

 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare

0295150388

 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

0295150486

 

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare

0295150156

 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare

0295150179

 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

0295150438

 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

0295150380

 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare

0295150221

 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

0295150240

Laggranskningsenheten
 

Riku Ahola, Lagstiftningsråd

0295150356

 

Leo Forss, Lagstiftningsråd

0295150043

 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd

0295150090

 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd

0295150360

 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare

0295150362

 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

0295150496

 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd

0295150488

 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd

0295150540

Stöd för ledningen
 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

0295150506

 

Sami Manninen, osastopäällikkö, ylijohtaja

0295150318

 

Raili Paananen, sekreterare

0295150296

 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

0295150218

OTTK

OTTK
 

Jens Kristiansen, ICT-planerare

0295664684

 

Jukka Seutu, sakkunnig för ICT-system

0295667593

Ylin johto

Ylin johto
 

Antti Häkkänen, justitieminister

 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare

0295150131

 

Tapani Mäkinen, specialmedarbetare

0295160209

 

Asko Välimaa, kanslichef

0295150168