Dataadministration

E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Dataadministrationsenheten

Dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu, tfn 02951 50315
Specialsakkunnig Riitta Marttila, tfn 02951 50542
Specialsakkunnig Jari Jauhiainen, tfn 02951 50324
Specialsakkunnig Erkki Saukkonen, tfn 02951 50530
Planerare Juho Kämäri, tlf 02951 50187
Avdelningssekreterare Riitta Kupiainen, tfn 02951 50184

Dataadministration

Dataadministration
 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

0295150324

 

Juho Kämäri, planerare

0295150187

 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

0295150542

 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör

0295150315

 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

0295150530

Exerna länkar

Rättsregistercentralen svarar för underhållet och utvecklingen av informationssystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) tillhandahåller grundläggande informationstekniktjänster för justitieförvaltningen.