Sidan är under arbete och vissa delar har inte ännu översatts. Texten kommer att kompletteras så snart som möjligt.

Registeransvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Registratorskontor: oikeusministerio(a)om.fi och tfn +358 2951 50320

Dataskyddsombudet

Johanna Järvinen

e-post tietosuojavastaava.om@om.fi

tfn +358 2951 50004

Ytteligare information

Det finns inga dokument eller mediafiler i den här mappen.
Det finns inga dokument eller mediafiler i den här mappen.