Delegationen för personskadeärenden

Nya rekommendationer

Nya rekommendationer om beloppen av ersättningar för personskador har publicerats.


Nya rekommendationer om ersättning av personskador

Delegationen för personskadeärenden är ett organ som tillsatts genom lag för att främja enhetligheten i rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande.

Delegationen har till uppgift att

följa utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande,
ge allmänna rekommendationer om beloppen av de ersättningar som betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande,
ta initiativ i frågor som gäller ersättning av personskador.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning finns i lagen om delegationen för personskadeärenden ( 513/2004 ). Närmare bestämmelser om organiseringen av dess verksamhet har utfärdats genom förordning om delegationen för personskadeärenden ( 1272/2005 ).