Delegationer

På dessa sidor finns information om delegationer inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde. Här ges upplysningar om deras verksamhet, uppgifter och sammansättning.

Delegationer

  • Barnombudsmannadelegationen
  • Nämnden för etniska relationer (ETNO)
  • Delegationen för medborgarsamhällspolitik
  • Delegationen för konkursärenden (Konkursombudsmannens byrå)
  • Delegationen för personskadeärenden
  • Delegationen för språkärenden
  • Delegationen för likabehandlingsärenden

Läs mer på justitieministeriet.fi

Information om lagstiftnings- och utvecklingsprojekt