Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid

Samarbetsprojektet som ingår i Finland 100-jubileumsårets program syftar till att finna nya sätt att föra en konstruktiv samhällelig debatt.

Målen för projektet

Syftet med projektet är att 

  • främja en dialog och framhäva betydelsen av en konstruktiv samhällelig debatt som en grundläggande förutsättningar för en fungerande demokrati,
  • finna nya sätt att i större utsträckning utnyttja dialogbaserade diskussioner som en del av beredningen och beslutsfattandet inom kommunerna, landskapen och statsförvaltningen,
  • lyfta fram den finska demokratins styrkor och framtida utmaningar,
  • stödja medborgarnas möjligheter att delta i den samhälleliga debatten och öka öppenheten i beredningen och beslutsfattandet.

Slogan och kommunikation

Projektets slogan är "Låt oss tala tillsammans för att göra Finland bättre! Lyssna. Begrunda. Diskutera."

Vid projektets kommunikation i sociala medier används hashtaggarna #talatillsammans och #Finland100.

Projektorganisation

Justitieministeriet svarar för samordnandet och genomförandet av projektet. Projektpartnerna är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, sekretariatet för Finland 100 vid statsrådets kansli och finansministeriet. I projektet ingår dessutom enskilda åtgärder och evenemang som genomförs i samarbete med olika lokala aktörer.

Tidsplan

Projektet genomförs under tidsperioden 1.6-31.12.2017.

Kontaktinformation

Liisa Männistö, projektchef, tfn 0295 150231, fornamn.efternamn@om.fi