Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter svarar för att främja förutsättningarna för medborgarinflytande, sköter de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen, partilagen och språklagen och de uppgifter som hänför sig till planering, genomförande och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter samt sörjer för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor.

Vid ingången av 2015 överflyttades ansvaret för diskrimineringslagens nationella och internationella uppgifter som hänför sig till att främja likabehandling och motarbeta diskriminering från inrikesministeriet till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Enheten tog också över ansvaret för de pågående projekten i anslutning till uppgifterna och delegationen för etniska relationer överflyttades.

Även diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen överflyttades till justitieministeriets förvaltningsområde och underställdes enhetens resultatstyrning.

Direktör Johanna Suurpää

Kontaktinformation

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

 

Milla Aaltonen, projektledare

0295150061

 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

0295150211

 

Sami Demirbas, sakkunning

0295150233

 

Maija Haltia, Kanslichefens sekreterare

0295150608

 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

0295163235

 

Mari Henttinen, högskolepraktikant

0295150076

 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

0295150127

 

Anni Juvonen, högskolepraktikant

0295150249

 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

0295150128

 

Peter Kariuki, överinspektör

0295150191

 

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

0295150322

 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare

0295150193

 

Mia Luhtasaari, projektkoordinator

0295150130

 

Vava Lunabba, överinspektör

0295150136

 

Michaela Moua, Projektiasiantuntija

0295150229

 

Liisa Männistö, sakkunning

0295150231

 

Katriina Nousiainen, överinspektör

0295150275

 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

 

Krista Nuutinen, projektledare

0295150084

 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

0295150293

 

Vinh Pham, högskolepraktikant

0295150093

 

Henni Purtonen, avustaja

0295150148

 

Anna Saarela, överinspektör

0295150050

 

Anneli Salomaa, projektledare

0295150164

 

Nadezda Savolainen, Assistenttiharjoittelija

0295150002

 

Maria Soininen, överinspektör

0295150067

 

Nina Suorsa, inspektör

0295150279

 

Johanna Suurpää, Direktör

0295150534

 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

0295150181

 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

0295150169

 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja

0295150206

 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

0295150416

 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman

0295150348

 

Hanna Kiiskinen, föredragande

0295150212

 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare

0295150151

 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare

0295150159

På grund av ett tekniskt fel saknas tillfälligt en del av justitieministeriets kontaktuppgifter. Avdelningarnas fullständiga kontaktuppgifter finns tillgängliga här