Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten svarar för justitieministeriets personalförvaltning och övriga administrativa uppgifter som inte sköts av ministeriets andra avdelningar och enheter eller fr.o.m. den 1 mars 2015 av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom sörjer förvaltningsenheten för vissa särskilda uppgifter, t.ex. benådningsärenden, Finlands författningssamling och den elektroniska författningsdatabanken. 

Förvaltningsdirektör Arja Apajalahti-Laine (Olli Muttilainen tjänsteledig)

Förvaltningsfrågor
utvecklingschef Aki Hietanen 

Personalärenden
personalchef Taru Ritari

Kontaktinformation

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten
 

Arja Apajalahti-Laine, Förvaltningsdirektör

0295150514

 

Tanja Jaatinen, Tietosuojalautakunnan sihteeri

0295543500

Ansvarsområdet för personalärenden
 

Henkilöstöasiantuntij -

0295150355

 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

0295150468

 

Satu Haukanheimo, avustaja

 

Satu Kainulainen, personalexpert

0295150075

 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

0295150490

 

Eila Kröger, personalexpert

0295150134

 

Minna Markkila, regeringssekreterare

0295150094

 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

0295150404

 

Eija Palonen, personalplanerare

0295150153

 

Taru Ritari, Personalchef

0295150306

 

Sanna Ryhänen, specialsakkunnig

0295150442

 

Soile Sikström, Utvecklingsexpert

 

Sinikka Vahvaselkä, regeringssekreterare

0295150034

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor
 

Matti Aitta, Specialsakkunnig i riskhanteringsfrågor

0295150445

 

Joanna Grandell, överinspektör

0295150220

 

Aki Hietanen, utvecklingschef

0295150510

 

Tiina Husso, Projektikoordinaattori

0295150287

 

Kaija Jalasmäki, planerare

0295150089

 

Johanna ( OM ) Järvinen, specialsakkunnig

0295150004

 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare

0295150184

 

Veijo Kylander, inspektör

0295150268

 

Eila Nurmilaukas, planerare

0295150424

 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

0295150068

 

Anna Rajala, planerare

0295150060

 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare

0295150186

 

Oili Salminen, specialsakkunnig

0295150588

 

Minna Ylimaunu, projektledare

0295150001

Stöd för ledningen
 

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig

0295150092

 

Riikka Hyppönen, sekreterare

0295150163

 

Teija Moilanen, sektreterare

0295150434

 

Tuuli Mustonen, sekreterare

0295150125

 

Mari Mäki, sekreterare

0295150086

 

Helena Pirinen, hallinnollinen avustaja

0295150198

 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman

0295150064

 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert

0295150124

Läs mer på justitieministeriet.fi

Benådningsansökningar

Externa länkar

Statens författningsdata Finlex