Framtidens frågetimme

Tid: måndagen den 27 november 2017 kl. 9.00-13.45

Plats: Lilla parlamentets auditorium i riksdagen, Helsingfors

Anmälningarna ska lämnas in senast den 20 november 2017

INBJUDAN TILL EVENEMANGET

PROGRAMMET FÖR EVENEMANGET

Anvisningar till frågeställarna

Under Framtidens frågetimme i Lilla parlamentet har allmänheten möjlighet att diskutera med ministrarna i regeringen. Frågetimmen ordnas för att fira Finlands 100-årsjubileum. Evenemanget hör till justitieministeriets och Sitras diskussionsserie där medborgarna och beslutsfattarna ordnas möjlighet att sitta vid samma bord och diskutera aktuella frågor.

Deltagare

Under Framtidens frågetimme får medborgarna och företrädare för olika organisationer ställa frågor till ministrarna i regeringen. I diskussionen representeras regeringen av följande ministrar:

  • undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen,
  • justitieminister Antti Häkkänen,
  • arbetsminister Jari Lindström,
  • näringsminister Mika Lintilä,
  • Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho,
  • bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen,
  • kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Beskrivning av ministrarnas verksamhetsområden

Framtidens frågetimme är gratis och öppen för alla. Evenemanget riktar sig särskilt till representanter för frivilligorganisationer och andra påverkansgrupper samt till andra aktiva medborgare. Evenemanget är avsett för högst 200 deltagare.

Teman

Temana som diskuteras under frågetimmen väljs enligt de frågor som lyfts fram i de lokala demokratievenemangen som ordnas på olika håll i Finland. Teman för evenemangen är företagande, tillväxt och framgång, de ungas delaktighet och bevarandet av samernas språk och kultur.

Mål

Framtidens frågetimme fungerar som en testplattform för en konstruktiv samhällelig debatt och ett jämbördigt möte mellan medborgare och beslutsfattare. 

Delta på nätet

Framtidens frågetimme kan också följas direkt på nätet på adressen https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/live.aspx.

Mera information

Liisa Männistö, projektchef, tfn 0295 150231, fornamn.efternamn@om.fi

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150348, fornamn.efternamn@om.fi