Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen svarar för sin del för utvecklingen och den strategiska planeringen av rättsskyddspolitiken.

Till justitieförvaltningsavdelningens ansvarsområde hör att sörja för resultatstyrningen och verksamhetsförutsättningarna för domstolarna, rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningen, konsumenttvistenämnden, konkursombudsmannen och myndighetsuppgifterna vid Rättsregistercentralen (verksamhetens och organisationernas strukturer, arbetsgivar- och personalförvaltningen, verksamhetsområdets lokaler och hyreskontrakt samt personalutbildningen vid ämbetsverkena). Avdelningen sörjer också för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och för planeringen och styrningen av dess verksamhet.

Avdelningen beställer de IKT-tjänster som behövs inom avdelningens verksamhetsområde av Rättsregistercentralen och ingår årligen sektorvisa serviceavtal med Rättsregistercentralen.

Avdelningen svarar också för lagberedningen inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen sörjer för domarförslagsnämndens, rättegångsbiträdesnämndens och domarutbildningsnämndens verksamhetsförutsättningar och deltar i det internationella samarbetet som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

När det gäller den internationella rättsvården ska avdelningen följa internationella rättssamarbetskonventioner och -författningar samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet. Enheten för internationell rättsvård styr och utbildar förvaltningsområdets ämbetsverk samt stöder dem i den dagliga beredningen av rättshjälpshandlingar.

Avdelningen utvecklar och samordnar förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen

Domstolsenheten
regeringsrådet, biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos

Rättshjälps- och utsökningsenheten
regeringsrådet Merja Muilu

Enheten för internationell rättsvård
regeringsrådet Merja Norros

Utbildningsenheten
utbildningschef Marika Yli-Ikkelä

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
regeringsrådet Ahti Penttinen

Projektbyrån för databasprojektet
projektchef Marko Loisa

HAIPA-projektbyrån
projektchef Tuula Kivari

Kontaktinformation

Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen
 

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef

0295150138

 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

0295150228

Domstolsenheten
 

Raimo Ahola, Planeringschef

0295150286

 

Taru Alanaatu, överinspektör

0295150350

 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig

0295150096

 

Anne Hallavainio, regeringsråd

0295150458

 

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare

0295150394

 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

0295150232

 

Jyrki Määttä, projektledare

0295649743

 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare

0295150382

 

Sami Pajukangas, planerare

0295150594

 

Ari Pajuniemi, specialplanerare

0295150216

 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef

0295150082

 

Mika Risla, regeringssekreterare

0295150190

 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare

0295150452

 

Sanna Tiensuu, sakkunning

0295150273

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
 

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende

0295150205

 

Ani Antila-Virtanen, byråsekreterare

0295150460

 

Tuija Heino, huvudförtroende

 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

0295150160

 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert

0295150420

 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare

0295150456

 

Kaija Nykänen, personalsekreterare

0295150144

 

Ahti Penttinen, regeringsråd

0295150538

 

Sakari Perkiömäki, inspektör

0295150472

 

Toni Pihlajamäki, praktikant

0295150091

 

Jouko Ponnikas, överinspektör

0295150080

 

Paula Sorjonen, konsultativ tjänsteman

0295150078

 

Alice Utriainen, huvudförtroende

Enhet för internationell rättsvård
 

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden

0295150364

 

Inkeri Helenius, specialsakkunnig

0295150564

 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon

0916067628

 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

0295150208

 

Maija Leppä, regeringssekreterare

0295150301

 

Essi Lindén, ylitarkastaja / Överinspektör

0295150077

 

Taina Neira, regeringssekreterare

0295150070

 

Tanja Niemi, överinspektör

0295150464

 

Merja Norros, regeringsråd

0295150590

 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

0295150386

 

Mimmu Rättilä, avdelningssekreterare

0295150161

 

Eila Virta, hallinnollinen avustaja

0295150256

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)
 

Ulla Honkanen, sakkunning

0295150226

 

Pasi Kumpula, utvecklingschef

0295150173

 

Timo-juhani Laurila, specialsakkunnig

0295150199

 

Marko Loisa, projektchef

0295150175

 

Minna ( OM ) Mattila, hovrättsråd, specialsakkunnig

0295150189

 

Tarja Salonen, projektsekreterare

0295150122

 

Jukka-Pekka Sirviö, planerare

0295150361

 

Krista Soukola, Utvecklingschef

0295150255

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku
 

Heidi Aalto, Assistentti

0295150305

 

Sami Aalto, specialsakkunnig

0295150325

 

Esa Hakkola, specialsakkunnig

0295150257

 

Raija Hietala, projektkoordinator

0295150281

 

Tuula Kivari, projektchef

0295150546

 

Miika Melama, hankearkkitehti

0295665687

 

Noora Paajanen, specialsakkunnig

0295150282

 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö

Rättshjälps- och utsökningsenheten
 

Kirta Heine, regeringsråd

0295150214

 

Sanna Helesuo, specialplanerare

0295150005

 

Tuire Honko, specialsakkunnig

0295150242

 

Kristina Hänninen, avdelningssekreterare

0295150158

 

Harri Jeskanen, planerare

0295150132

 

Kari Liede, regeringsråd

0295150210

 

Merja Muilu, regeringsråd

0295150200

 

Anni Pentti, koordinator

0295150327

 

Antti Rein, överinspektör

0295150402

 

Maaria Rubanin, regeringsråd

0295150140

 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

0295150262

Utbildningsenheten
 

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija, utbildningsexpert

0295150227

 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert

0295150292

 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator

0295150162

 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator

0295150277

 

Minna Sipola, Utbildningsexpert

0295150419

 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator

0295150312

 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef

0295150174

Muualla verkossa

Oikeuslaitos