Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen svarar för den strategiska planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Till ansvarsområdet hör bland annat uppgifterna som ankommer på sekretariatet för rådet för brottsförebyggande, utveckling av brottsoffrens ställning och korruptionsbekämpning.

Avdelningen sörjer för utvecklingen av och lagberedningen som hänför sig till brottspåföljdssystemet, verksamhetsstyrningen för Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och lagberedningen som gäller dem samt för uppföljningen av lagstiftningens implementering.

Avdelningen sköter också det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samordningsuppgifterna i anslutning till den rättspolitiska forskningen.

Avdelningschef, överdirektör Arto Kujala

Kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenheten
konsultativ tjänsteman Aarne Kinnunen

Åklagar- och brottspåföljdsenheten
regeringsråd Leena Kuusama

Kontaktinformation

Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen
 

Arto Kujala, avdelningschef

0295150408

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 
 

Markus Alanko, Specialplanerare

0295150400

 

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman

0295150207

 

Mika Junninen, Specialplanerare

0295150406

 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

0295150580

 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare

0295150254

 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

0295150252

 

Laura Mynttinen, byråchef

0295150265

 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

0295150323

 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

0295150223

 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

0295150418

 

Saija Sambou, specialplanerare

0295150352

 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

0295150570

 

Sonja Tanttari, planerare

0295150237

Åklagar- och brottspåföljdsenhet
 

Eija Hakala-Kovanen, sekreterare

0295150578

 

Anne Hartoneva, regeringsråd

0295150344

 

Tuuli Herlin, specialplanerare

0295150602

 

Katariina Jahkola, regeringsråd

0295150246

 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig

0295150197

 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

0295150183

 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

0295150112

 

Juho Martikainen, regeringssekreterare

0295150520

 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare

0295150384

 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

0295150085

 

Riitta Punju, Specialplanerare

0295150154

 

Mirja Salonen, specialsakkunnig

0295150052

 

Paulina Tallroth, Hallitusneuvos / Regerinsråd

0295150146