Lagberedningsavdelningen

Justitieministeriets lagberedningsavdelning har till uppgift att genom lagstiftning främja justitieministeriets mål och verksamhetsidé. Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter.

Lagberedarna svarar för projektens hela livscykel, från det förberedande arbetet till den utbildning och uppföljning som hör till reformens verkställighetsskede. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom Europeiska unionen samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete.

Utöver ministeriets och avdelningens egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet. En viktig verksamhetsform är att ge utlåtanden om författningsförslag som beretts vid de andra ministerierna. Lagberedningsavdelningens enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor ger EU-rättslig rådgivning och bistår ministeriets ledning i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet.

Avdelningens laggranskningsenhet granskar de lagförslag som beretts vid ministeriet samt andra än sådana förslag till förordningar där ärendet är av ringa allmän betydelse.

Avdelningschef, överdirektör Sami Manninen

Enheten för offentlig rätt
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri

Enheten för straff- och processrätt
lagstiftningsdirektör Lena Andersson

Enheten för privaträtt
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen

Laggranskningsenhet

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
lagstiftningsrådet Jaana Jääskeläinen

Kontaktinformation

Lagberedningsavdelningen

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
 

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

0295150170

 

Seija Alanko, avdelningssekreterare

0295150342

 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden

0295150504

 

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd

0295150284

 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd

0295150480

 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden

0295150566

 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden

0295150099

 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

0295150528

 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd

0295150105

 

Liisa Palola, byråsekreterare

0295150498

 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

0295150194

 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden

0295150235

 

Joonas Tervo, högskolepraktikant

0295150111

 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

0295150270

 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

0295150536

 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

0295150236

 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

0295150201

Enheten för offentlig rätt
 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

0295150378

 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd

0295150334

 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare

0295150374

 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd

0295150056

 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

0295150396

 

Mira Keski-Nisula, byråsekreterare

0295150340

 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

0295150100

 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

0295150280

 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

0295150230

 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

0295150450

 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

0295150311

 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

0295150586

 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

0295150372

 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Enheten för privaträtt
 

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare

0295150370

 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

0295150554

 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

0295150139

 

Sirpa Halmela, byråsekreterare

0295150225

 

Aleksi Heikkilä, Forskare

0295150283

 

Johanna Hossa, Forskare

0295150195

 

Päivi Ijäs, byråsekreterare

0295150366

 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

0295150074

 

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

0295150260

 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

0295150266

 

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör

0295150264

 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

0295150332

 

Susanna Polvi, byråsekreterare

0295150152

 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

0295150224

 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

0295150584

 

Assi Salminen, Lagstiftningsråd

0295150147

 

Markus Tervonen, specialsakkunnig

0295150558

Enheten för straff- och processrätt
 

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

0295150502

 

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör

0295150244

 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig

0295150053

 

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

0295150165

 

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

0295150338

 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

0295150176

 

Sami Kiriakos, Lagstiftningsråd

0295150054

 

Sami Korhonen, specialsakkunnig

0295150129

 

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

0295150276

 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare

0295150388

 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

0295150486

 

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare

0295150156

 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare

0295150179

 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

0295150438

 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

0295150380

 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare

0295150221

 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

0295150240

Laggranskningsenheten
 

Riku Ahola, Lagstiftningsråd

0295150356

 

Leo Forss, Lagstiftningsråd

0295150043

 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd

0295150090

 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd

0295150360

 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare

0295150362

 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

0295150496

 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd

0295150488

 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd

0295150540

Stöd för ledningen
 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

0295150506

 

Sami Manninen, osastopäällikkö, ylijohtaja

0295150318

 

Raili Paananen, sekreterare

0295150296

 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

0295150218