Tjänstemannaledningen

Kanslichef

Ministern bistås av kanslichefen vid ledningen och utvecklingen av ministeriets verksamhet, den strategiska planeringen och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet samt den resultatorienterade ledningen inom ministeriet.

Justitieministeriets kanslichef är Asko Välimaa.

Kanslichef Asko Välimaa
tfn 02951 50168

Kanslichefens sekreterare
Maija Haltia
tfn 02951 50608

Telefax 09 1606 7525
E-post: förnamn.efternamn@om.fi

 

Avdelnings- och enhetsdirektörer

Lagberedningsavdelningen

överdirektör Sami Manninen

Justitieförvaltningsavdelningen

överdirektör Kari Kiesiläinen

Kriminalpolitiska avdelningen

överdirektör Arto Kujala

Enheten för demokrati, språk ach grundläggande rättigheter

direktörJohanna Suurpää

Intern revision

revisionschef Kaisa Sistonen

Kommunikationsenheten

kommunikationsdirektör Kati Pärnänen

Förvaltningsenheten

förvaltningsdirektör Olli Muttilainen (tjänsteledig, bitr. förvaltningsdirektör Arja Apajalahti-Laine)

Ekonomienheten

ekonomidirektör Tapio Laamanen

Dataadministration

dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu