Uppföljning och främjande

Demokratiindikatorerna

Demokratiindikatorerna beskriver den finländska demokratins allmänna tillstånd och utveckling. Justitieministeriet har finansierat insamlingen av det material som behövs för demokratiindikatorerna och rapporteringen av indikatorerna. Materialet samlas in i samband med riksdagsval. Indikatorerna upprätthålls och utvecklas av Samhällsvetenskapliga dataarkivet som offentliggör indikatorerna i Finlands valforskningsportal.

Demokratiindikatorerna i Finlands valforskningsportal

Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet årligen delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. Utdelningen av demokratipriset samordnas av justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

År 2017 delades demokratipriset ut den 30 mars vid festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor. Prisutdelningen genomfördes i samarbete med finansministeriet, Yle, Finlands Kommunförbund, Företagarna i Finland och landsbygdspolitiska rådet. Under jubileumsåret delades demokratipriset ut samtidigt med demokratiutmärkelsen, som är en del av partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning som samordnas av finansministeriet.  År 2017 var det gemensamma temat för justitieministeriets demokratipris och demokratiutmärkelsen partnerskap. 

Demokratipriset 2017, regler och kriterier

Registerbeskrivning

Demokratiprisets teman och pristagarna

  • 2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partneskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).
  • 2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.
  • 2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.
  • 2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Niklas Wilhelmsson
Tfn 050 409 2883
niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Specialsakkunnig
Maria Wakeham-Hartonen
Tfn 02951 50416
maria.wakeham-hartonen(at)om.fi

Diskussioner om den finska demokratins framtid

Samarbetsprojektet som ingår i Finland 100-jubileumsårets program syftar till att finna nya sätt att föra en konstruktiv samhällelig debatt.

Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid -projekt