Utvecklingsprojekt

Vid justitieministeriet pågår också flera utvecklingsprojekt till vilka lagberedning åtminstone inte i detta skede hör.

På sidorna finns information om de olika projektens mål och uppgifter, projektens bakgrund samt dokument som hänför sig till projekten och deras tidsplaner. Dessutom anges projektens kontaktperson.

Utvecklingsprojekt