Kiinteistön ja asunnon hankinta Suomessa
Etusivu » Lainhuudon hakeminen

Lainhuudon hakeminen

Kiinteistön kaupan jälkeen ostajan on haettava lainhuutoa siltä maanmittaustoimistolta, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Myös kiinteistön määräalan kauppa on lainhuudatettava. Ostajan edun mukaista on hakea viipymättä lainhuutoa.

Lainhuudatuksessa maanmittaustoimisto tutkii kaupan pätevyyden ja merkitsee rekisteriin ostajan kiinteistön omistajaksi.

Lainhuuto on välttämätön kiinteistön kiinnittämistä varten. Kiinnitys tarvitaan, jotta kiinteistöä voidaan käyttää lainan tai muun saamisen vakuutena eli panttina. Kiinteistö pantataan luovuttamalla kiinnitysmenettelyssä saatu panttikirja velkojan haltuun.

Milloin ja miten lainhuutoa haetaan?

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppa on tehty. Määräaika lasketaan kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuuto myönnetään, kun omistusoikeus on lopullisesti siirtynyt ostajalle. Lainhuudosta suoritetaan lainhuutomaksu.

Kaupanvahvistajat antavat ohjeet lainhuudon hakemisesta ja siihen liittyvän varainsiirtoveron maksusta. Lisätietoja varainsiirtoverosta saa verovirastoista.

Lainhuutohakemuksen maanmittaustoimistolle voi esittää henkilökohtaisesti maanmittaustoimistossa, mutta hakemusasiakirjat voi toimittaa myös postitse tai lähetin välityksellä. Suomen- ja ruotsinkielisiä hakemuslomakkeita saa maanmittaustoimistosta ja internetistä: www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/lomakkeet

Hakemukseen liitetään alkuperäinen kauppakirja ja sen jäljennös. Lisäksi maanmittaustoimistoon on toimitettava maksukuitti, joka osoittaa ostajan suorittaneen kiinteistön kaupasta perittävän varainsiirtoveron. Jollei varainsiirtoveroa makseta määräajassa, varainsiirtoveroa korotetaan.

Muiden asiakirjojen tarve riippuu myydystä alueesta, kaupan ehdoista ja kaupan osapuolista. Asuinkiinteistön myyntiin tarvittava myyjän puolison suostumus on esitettävä samoin kuin esimerkiksi selvitys siitä, että myyjäyhtiön tai kuolinpesän puolesta toimineella on ollut oikeus tehdä kauppa.

Sen sijaan todistuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tai kiinteistörekisteristä ei tarvita.

Lisätietoja tarvittavista asiakirjoista saa maanmittaustoimistolta. Jos hakemuksessa on jokin puute, sitä voi myöhemmin täydentää.

Määräalan lainhuudatus

Myös määräalan ostajan on haettava lainhuutoa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Lainhuudon myöntäminen käynnistää automaattisesti määräalan lohkomisen kiinteistöksi. Lohkomisen tekee määräalan sijainnista riippuen maanmittaustoimiston tai kunnan virkamies.

Kun määräalasta on muodostettu kiinteistö, määräalaa koskevat lainhuudatus- ja kiinnitystiedot siirretään koskemaan uutta kiinteistöä.

 
Sivun alkuun |