Oikeusministeriön tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

Oikeusministeriön tietojärjestelmistä pidetään julkisuuslain mukaisia tietojärjestelmäselosteita sekä henkilötietolain mukaisia henkilörekisteriselosteita, joista ilmenee tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot. Lisätietoa selosteista saa tietojärjestelmän ja rekisterin vastuuhenkilöltä, joiden yhteystiedot löytyvät kustakin selosteesta. Oheinen lista täydentyy tietojärjestelmäselosteiden osalta vielä myöhemmin.

Linkit henkilörekisteriselosteisiin ja www.oikeusministerio.fi:n tietosuojaselosteeseen löytyvät vasemmalta palstalta.

Kaikki selosteet liitteineen ovat luettavissa myös paperimuodossa oikeusministeriön kirjaamossa osoitteessa Ritarikatu 2 B, Helsinki, puh. 02951 50320.

Henkilörekisteriselosteet

Diaari - asiankäsittelyjärjestelmä Oskari
Palauterekisteri (www.oikeusministerio.fi-verkkopalvelun ja viestintäyksikön sähköpostiosoitteen kautta saatu palaute)
Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri
valtiolle.fi - valtionhallinnon työnhakupalvelu