Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta asetettu

Justitieministeriet 4.10.2007 10.57
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti tänään 4. lokakuuta kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunta on uusi, ja asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Neuvottelukunta seuraa kansalaisjärjestöjen aseman vahvistamiseksi tehdyn periaatepäätöksen toimeenpanoa sekä tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja edistää tutkimustoimintaa.

Nelivuotiskaudeksi asetetun neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri Jukka Pekkala Suomen liikunta ja urheilu ry:stä ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta. Heidän lisäkseen neuvottelukunnassa on 18 jäsentä, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa, tutkimusta, elinkeinoelämää sekä ministeriöitä ja virastoja. Neuvottelukunta voi lisäksi asettaa pysyviä asiantuntijoita. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi oikeusministeriöstä.

Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi päättyy 31.10.2011.

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2007 periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä ja asetuksen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, oikeusministeriö, puh. (09) 1606 7963

Liitteet:

Muistio löytyy tiedotteesta oikeusministeriön verkkosivuilla www.om.fi