Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henrikssonin puhe Tyttöjenpäivänä ihmiskauppaa vastaan -webinaarissa 14.10.2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2020 18.00
Puhe

Arvoisat Zontalaiset, hyvät kuulijat,

aivan ensiksi haluan esittää suuren kiitoksen teille kaikille siitä työstä mitä Zonta maailmassa ja Suomessa tekee. Sunnuntaina vietimme kansainvälistä tyttöjen päivää. Se muistutti meitä siitä, kuinka tärkeää on pitää esillä tarvetta edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäistä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 25 vuotta Pekingin julistuksesta, jota edelleen voidaan pitää kaikkien aikojen edistyksellisimpänä suunnitelmana naisten ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Toimintaohjelman tavoitteet ovat kuitenkin edenneet liian hitaasti. 

Den nyligen avlidne långvariga medlemmen av USA:s högsta domstol Ruth Bader Ginsburg sade att ”Kvinnor hör hemma på alla ställen där beslut fattas. Det ska inte vara så att kvinnor är ett undantag.” (Naisten pitää olla mukana kaikkialla, missä päätöksiä tehdään. Naisen ei pidä olla mikään poikkeus.) Det är lätt att omfatta hennes ord. Samtidigt känner jag oerhörd stolthet att i statsminister Marins regering är kvinnorna inte ett undantag – tvärtom. 

Suomen hallituksen tavoitteena on edistää systemaattisesti sukupuolten tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien täyttä toteutumista. Oikeusministerinä minun vastuullani on useita tärkeitä tasa-arvohankkeita, kuten muun muassa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Keskeinen uudistus on, että raiskausrikoksista tulee suostumusperusteisia. Sukupuoli tullaan kirjaamaan rikoslakiin rikoksen koventamisperusteena ja nyt lokakuussa tullaan esittelemään ohjelma naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Nämä kaikki ovat todella todella tärkeitä hankkeita tasa-arvon edistämiseksi maassamme. 

Sitten muutama sana ihmiskaupasta, joka on tämän päivän seminaarinne aihe. Ihmiskauppa on henkilöön kohdistuva ankarasti rangaistava rikos. Se loukkaa paitsi vapautta usein myös seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta tavalla, jolla voi olla pitkäaikaiset vaikutukset uhrin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.  

Varenda offer för människohandel är ett för mycket. Ändå har antalet kunder till hjälptjänsterna för offer av människohandel mer än fördubblats under de senaste tre åren. I slutet av 2019 fanns det nästan 700 personer inom hjälpsystemet, varav nästan 100 var minderåriga barn till kunder. En majoritet av kunderna i hjälpsystemet är unga vuxna. Denna utveckling får inte fortsätta. 

(Jokainen ihmiskaupan uhri on liikaa. Silti ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä on viimeisten kolmen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Vuoden 2019 lopussa auttamisjärjestelmän piirissä oli lähes 700 henkilöä, joista melkein 100 oli asiakkaiden alaikäisiä lapsia. Valtaosa auttamisjärjestelmän asiakkaista on nuoria aikuisia. Tämä kehitys ei saa jatkua.)

Suomen on perinteisesti arvioitu olevan ihmiskaupan kohde- ja kauttakulkumaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ihmiskauppaa esiintyy myös kokonaan Suomen rajojen sisällä. Sekä uhri että tekijä voivat olla suomalaisia eli kyse ei välttämättä ole kansainvälisestä rikollisuudesta, niin kuin joskus annetaan ymmärtää. 

Eniten Suomessa tunnistetaan ihmiskauppaa työelämässä, muun muassa ravintola-alalla, siivoustyössä, kotitaloustyössä, maatalous- ja kasvihuonetyössä, luonnonmarjojen poiminnan alalla sekä rakennusalalla. Hyväksikäyttöä on havaittu niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten henkilöiden omistamissa yrityksissä. 

Suomessa tunnistetaan myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, esimerkiksi prostituutioon pakottamista. Näissä tilanteissa yleensä tyttö tai nainen on painostettu myymään seksiä. Jokainen ihmiskauppatapaus on hirvittävä, mutta tämä on minusta sen kaikkein kuvottavin muoto, jossa ihmisen koskemattomuutta ja oikeutta omaan vartaloonsa loukataan. 

Ihmiskauppa ei ole uusi ilmiö, mutta sen vakavuuteen on havahduttu kunnolla vasta tällä hallituskaudella. Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet ihmiskaupan torjuntaan ja ryhtyneet toimenpiteisiin.

Ihmiskauppa on ilmiönä monitahoinen, ja sen vastainen toiminta edellyttää tiivistä viranomaisten välistä yhteistyötä. Siksi olemme asettaneet valtioneuvoston yhteisen ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin. Koordinaattori Venla Roth työskentelee oikeusministeriöstä käsin ja hän tekee todella arvokasta työtä ihmiskaupan kitkemiseksi Suomesta.

Hallituksessa olemme myös sopineet poikkihallinnollisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman laatimisesta. Valmistelua varten oikeusministeriö on asettanut viranomaisista ja kansalaisjärjestöistä koostuvan työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii äsken mainitsemani ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori. Toimintaohjelman tavoitteena on edistää ihmiskaupan ilmituloa, parantaa uhrien asemaa ja tehostaa rikosvastuun toteutumista. Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, joka tulee harvemmin viranomaisten tietoon rikosilmoituksin. Siksi uhrien aseman parantaminen ja heidän rohkaisemisensa kertomaan heitä kohtaan tehdyistä rikoksista on aivan keskeistä.

Ihmiskaupan vastaisella työllä on vahva poliittinen tuki. Olen ylpeä voidessani sanoa, että Suomen hallitus on sitoutunut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja ihmiskaupan vastaiseen työhön. Suomen viesti on selvä: ihmiskauppa ei kannata ja uhrien oikeudet turvataan!

Toivotan teille kaikille antoisaa seminaaria ja jaksamista tulevaan. Teette korvaamatonta työtä. 
 

Sivun alkuun