Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson saamelaiskäräjälakityöryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 30.10.2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2013 10.11
Puhe -

Arvoisat saamelaiskäräjälakityöryhmän puheenjohtaja, työryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat,

Saamelaisasiat ovat olleet tällä hallituskaudella paljon esillä. Hallitusohjelma sisältää useita saamelaisia koskevia kirjauksia ja hallitus piti viime joulukuussa pitkästä aikaa saamelaisaiheisen iltakoulun.

Saamelaiskäräjälain uudistus on ajankohtainen monesta eri syystä. Ensinnäkin se liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä kehitetään. Saamelaiskäräjälaki antaa puitteet käräjien toiminnalle ja lain kehittäminen tässä yhteydessä on siten keskeistä.

Toiseksi saamelaiskäräjälain voimaantulosta on kohta kulunut 20 vuotta. Tänä aikana muu lainsäädäntö on luonnollisesti kehittynyt ja uusi perustuslaki tullut voimaan. On tullut aika tehdä päivityksiä saamelaiskäräjälakiin.

Saamelaisten elämään vaikuttaa enenevässä määrin se tosiasia, että yhä suurempi osa saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Saamelaiskäräjälain toimivuutta on myös tämän vuoksi ollut tarpeen arvioida ja kehittää.

Tänään julkaistu mietintö sisältää useita muutosehdotuksia saamelaiskäräjälakiin, ehkä useampia kuin olimme ajatelleetkaan työryhmää asettaessa. Työryhmän työ on selvästi ollut oikea-aikaista ja vastannut selvään tarpeeseen kehittää lainsäädäntöä.

Tässä yhteydessä haluan erityisesti kiittää työryhmän puheenjohtajaa, Riitta-Leena Pauniota. Olen hyvin iloinen, että suostuit tähän tehtävään, joka kieltämättä on ollut haastava ja aikaa vievä. Olenkin vakuuttunut siitä, että nimenomaan sinun ansiostasi meillä on tänään yksimielinen työryhmän mietintö käsissämme. Työryhmän jäsenet ovat puoliksi oikeusministeriöstä ja puoliksi saamelaiskäräjiltä. Puolueeton asemasi eduskunnan entisenä oikeusasiamiehenä on ollut tässä työryhmässä erityisen arvokas lisä.

Työryhmän tukena on koko valmistelun ajan ollut joukko asiantuntijoita. Asiantuntijoina on toiminut kaksi tutkijaa, yksi Helsingin ja toinen Rovaniemen yliopistolta, saamelaiskäräjien lakimiessihteeri ja kaksi entistä oikeusministeriön virkamiestä jotka ovat olleet mukana tämän lainsäädännön syntyessä ja sen varhaisimmissa vaiheissa. Myös teidän panoksenne on ollut työn lopputuloksen kannalta keskeinen. Olette tuoneet työryhmään monipuolisuutta ja tärkeää tietotaitoa. Suuri kiitos teille.

Yksimielinen mietintö luo hyvän pohjan asian jatkovalmistelulle. Työryhmänne on saanut tehtäväkseen pureutua moneen asiaan, joista vaikein ilmeisesti on ollut saamelaisen määritelmä, joka on mielipiteitä ja tunteita herättävä asia. On erittäin hyvä, että meillä on yksimielinen ehdotus siitä, miten lakia tulisi muuttaa. Jään suurella kiinnostuksella seuraamaan minkälaisen vastaanoton työryhmän mietintö saa.

Mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle niin kuin lainvalmistelussa yleensäkin on tapana. Tavoitteena on, että lopullinen hallituksen esitys saataisiin eduskuntaan niin, että uudet säännökset olisivat sovellettavissa jo saamelaiskäräjien seuraavissa vaaleissa ja niiden valmistelussa.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun