Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlaseminaarissa 24.11.2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2021 12.40
Puhe

Bästa riksdagsledamöter och seminariedeltagare,

”Våren kommer med buller och bång. Den kommer med hård storm som sopar det minsta fjolårslöv ur alrunnarna och kastar allt som löst är långa vägar. Lövträden i bergskrevorna viker sig dubbla, och vispar våldsamt med grenverket när de reser sig på nytt och på nytt efter varje stormil som driver över skäret. 

Det dånar och brakar runt stränderna där isen skruvar sig och våndas, bryts och tornar sig i väldiga brötor.”

Så här skriver Anni Blomqvist i den andra boken i Stormskärssviten, ”Med havet som granne” från år 1969.

Åland ligger omgivet av havet och den åländska kulturen har i hög grad påverkats av närheten till havet. 

I år firar vi självstyrelsens hundraårsjubileum. Firandet pågår i ett helt år, från och med självstyrelsedagen i juni i år fram till självstyrelsedagen den nionde juni år 2022. 

Åland har valt ”100 år av egensinne” som slogan för hundraårsjubiléet. Ålands speciella status som ett självstyrt, demilitariserat och neutraliserat örike är i sig en egensinnig lösning. I människor som bor omgivna av havet finns en djupt rotad vilja att gå sin egen väg och göra på sitt eget sätt.  Ålänningarna är ett egensinnigt folk som är vana vid att det stormar från alla håll på holmarna, likaså är de åländska beslutsfattarna vana vid att samarbeta med olika riksregeringar.

Ordet egensinne kan översättas till ”peräänantamattomuus” på finska och ”willfulness” på engelska. Båda orden är beskrivande. Man måste vara envis och viljestark för att kunna leva på en ö, omgiven av havet som är oerhört vackert men samtidigt oberäkneligt. Ålänningar ger sig inte i första taget, och det tycker jag är en egenskap att hylla och ta vara på. Med glimten i ögat kan jag som Ålandsminister konstatera att min roll som Ålandsminister är inte alltid den lättaste, men mitt arbete är alltid givande, intressant och spännande, och jag uppskatta mycket den åländska stoltheten.

Idag kan vi säga att vi har bakom oss hundra år av samlevnad och tillika förhandlingar mellan riket och Åland och förhoppningsvis många hundra år framför oss. Ett självstyrelsesystem som Ålands kräver en viss ihärdighet och en ständigt pågående dialog och förhandlingar mellan riket och självstyrelsen. Vikten av diskussion och samråd kan inte nog understrykas. Vi kan vara stolta över att ha kommit så här långt på denna gemensamma färd som nu har hundra år på nacken.

Bästa festpublik!

Det åländska näringslivet har varit och är framgångsrikt. Åland har en lång tradition av entreprenörskap och driftighet, och det finns ett stort antal företag i landskapet. Sjöfarten har alltid varit viktig för Åland och är fortfarande motorn i den åländska ekonomin. Även turism, handel, bankväsendet och jordbruk är viktiga näringar på Åland. Inom dessa branscher och även andra finns ypperliga framtidsutsikter för ett välmående åländskt näringsliv även i framtiden. 

Det åländska kulturlivet är rikt och mångsidigt. Förutom den redan nämnda Anni Blomqvist är Sally Salminen, Johannes Salminen och Ulla-Lena Lundberg exempel på välkända och uppskattade författare med åländsk härkomst. Ulla-Lena Lundberg fick år 2012 Finlandiapriset för sin roman ”Is”. Åland har också utmärkt sig inom den klassiska musiken med operasångare som Sofie Asplund, Frida Österberg och Jenny Carlstedt. Ålänningarna är flitiga körsångare och det ordnas ett stort antal musikevenemang på Åland. Naturen har varit en viktig inspirationskälla för åländska bildkonstnärer och är fortfarande starkt närvarande i den åländska konsten. 

Idrott är också viktigt på Åland. De åländska fotbollslagen har gjort bra ifrån sig. Herrarnas IFK Mariehamn vann Veikkausliiga år 2016 och laget spelade en Champions League match i Warszawa år 2017. 

Det åländska samhället som ålänningarna tillsammans bildar kan med andra ord beskrivas som friskt och välmående, vibrerande av aktivitet och livsglädje. 

Ålands självstyrelse har reviderats under åren. Revideringarna har inneburit att självstyret har utvidgats genom att landskapets befogenheter har utökats. Åland har en egen flagga sedan 1954. Flaggan godkändes i samband med självstyrelselagrevisionen på 1950-talet. Åland har även egna frimärken sedan 1984. 

År 1970 fick Åland representation i Nordiska rådet och Åland har numera en viktig roll i det nordiska samarbetet. Det svenska språket är en självklar förenande faktor i det nordiska samarbetet. 

Arbetet med totalreformen av självstyrelselagen har pågått i närmare tio år. Den nya självstyrelselagen skulle vara den fjärde i ordningen, och planen var från början att den skulle vara klar nu när vi firar Ålands hundraårsjubileum. Reformen har krävt mycket hårt arbete och fortsätter kräva kreativitet när det gäller att hitta lösningar. I förnyelsen av självstyrelsen möts juridik och politik på ett ytterst intressant sätt. Just nu är vi inne i en viktig fas då vi ska förhandla om de återstående frågorna. Jag vill tro att det finns förutsättningar att lyckas. Om viljan finns så finns det lösningar. Det krävs två till en tango också i detta fall. Jag ser att det finns möjligheter och att vi tillsammans kan vi nå resultat även på den punkten.

Självstyrelse har utvecklats och överlevt i 100 år. Låt oss se till att det vi fortsätter på den vägen! 
 

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun