Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson kahdensanvuotiaan lapsen kuolemaa koskevan tutkintaselostuksen luovutustilaisuudessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2013 8.53
Puhe -

Arvoisat tutkintaryhmän jäsenet, hyvät kuulijat,
Ärade medlemmar av utredningskommissionen, bästa åhörare,

Valtioneuvosto asetti 25.10.2012 tämän tutkintaryhmän tekemään poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Lehdistössä hänet oli nimetty Eerikaksi. Tapaus oli järkyttävä. Järkyttävyyden lisäksi tytön kuolema toi esiin tarpeen selvittää viranomaisten toiminnan, erityisesti yhteistoiminnan tehokkuutta. Nyt koko tapaus, tapahtumaketjun syyt ja viranomaisten menettelyt on tutkittu siitä näkökulmasta, että voisimme oppia tekemän asiat toisin ja vältettäisiin vastaavat virheet tulevaisuudessa.

Sanoin tutkintaryhmän asettamista koskevassa tiedotustilaisuudessa mm: "Tutkinta aloitetaan kahdesta syystä. Ensinnä siksi, että turvallisuus, tässä tapauksessa lasten turvallisuus paranisi. Toinen syy on viranomaisten toimien selvittäminen ja toiminnan kehittäminen ilman viivästyksiä." Nyt tehty selvitys syventää ymmärrystä niistä seikoista, jotka ovat näiden traagisten lastensurmien taustalla.

Jag vill tacka utredningskommissionen, dess ordförande och sekreterare samt andra sakkunniga för ett effektivt och noggrant arbete. Utredningen blev färdig inom ett drygt halvår,trots att det vanligen tar ett eller till och med två år att utreda liknande fall. Genom att agera snabbt vill den offentliga makten betona hur allvarlig saken är och hur viktigt det är att det vidtas åtgärder. Jämfört med andra västländer dör det i Finland alltför många personer också barn till följd av familjevåld. Vi måste bryta denna utveckling och få en ändring i dessa dystra siffror.

Kiitän tutkintaryhmää, sen puheenjohtajaa ja sihteereitä sekä muita asiantuntijoita tehokkaasta ja huolellisesta työstä. Tutkinta valmistui runsaassa puolessa vuodessa, vaikka tavanmukaisesti tämänkaltaisten asioiden selvittämiseen kuluu vuosi, kaksikin. Ponnistamalla nyt tehokkaasti julkinen valta haluaa korostaa asian vakavuutta ja toimenpiteiden tärkeyttä. Suomessa kuolee länsimaisittain arvioituna aivan liian paljon ihmisiä perheväkivallan uhreina, myös lapsia. Tämä kehitys pitää katkaista ja kääntää nämä synkät luvut laskuun.

Hyvät kuulijat,

Tutkintaryhmä on raportissaan antanut viranomaisille viisi suositusta. Kukin ministeriö seuraa toimialallaan turvallisuussuositusten johdosta tehtävien toimenpiteiden toteutumista. Oikeusministeriö voi pyytää viranomaiselta ja muulta toimijalta selvitystä niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt annettujen turvallisuussuositusten johdosta.

Tämä poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta on ensimmäinen uuden turvallisuustutkintalain mukainen selvitys. Aikaisempien kouluampumistapausten selvittely jouduttiin tekemään erillislakien nojalla. Tutkintaryhmä on joutunut siten toimimaan uuden menettelyn tienavaajana, mistä erityinen kiitos tässä tiukassa aikapaineessa.

(Denna utredning har varit den första utredningen av en exceptionell händelse enligt den nya lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Till exempel utredningarna av skolskjutningarna gjordes med stöd av speciallagar. Utredningskommissionen har alltså fungerat som banbrytare för det nya förfarandet, och jag vill rikta ett särskilt stort tack till kommissionen för detta arbete som har gjorts under stor tidspress.)

Viranomaisten ja päättäjien tehtävänä on nyt huolehtia, että suosituksista syntyy tekoja koulu- ja sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa sekä kaikissa niissä toimijoissa, jotka työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

Kiitos vielä kerran tutkintaryhmän jäsenille ja asiantuntijoille arvokkaasta työstänne!

Tack ännu en gång till utredningskommissionens medlemmar och sakkunniga för ert värdefulla arbete!

Sivun alkuun