Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Tuija Brax saaristo- ja vesistömatkailuosaston avajaisissa Suomen Messujen VeneBåt-messuilla Helsingissä 11.2.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2011 14.25
Puhe -

Hyvät saariston, meren, järvien ja jokien ystävät Bästa vänner av skärgård, hav, insjöar och åar

Aalloilla keinuva vene on lähtemätön osa suomalaista sielunmaisemaa. Veneilyssä ja purjehduksessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla hieno laivanrakennusperinteemme sekä vapaus mennä sinne, minne nenä näyttää.

Veneilyyn ja purjehdukseen liittyy kaksi tärkeää elinkeinoa. Korkean tason matkailuristeilijöiden ja huviveneiden valmistus on meille ylpeyden aihe. Matkailu puolestaan työllistää Suomessa osa- tai kokoaikaisesti 130 000 ihmistä ja tasapainottaa maamme alueellista kehitystä. Matkailun parissa työskennellään yhtä lailla täällä Helsingissä kuin Lapin kunnissakin.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi vuonna 2010 Suomen matkailustrategian 2020, joka oli toinen lajissaan.

Uusittu matkailustrategia korostaa ympäristöarvoja kaikessa matkailutoiminnassa. MEKn kansainvälisen luontomatkailututkimuksen 2010 mukaan Suomi houkuttelee matkailijoita erityisesti upealla luonnollaan ja turvallisuudellaan.

Våra tusentals insjöar, våra omfattande havsområden, våra vackra åar och vår havs- och insjöskärgård som hör till en av de största i Europa är våra naturliga styrkor som turistland. Särskilt glädjande är att vattendragen kan utnyttjas i turistnäringen i alla delar av Finland. Vatten har vi så det räcker.

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan hallituksen esitystä Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Selkämeren luonto on upeaa ja sen säilyminen on varmistettava. Toteutuessaan kansallispuisto olisi merkittävä edistysaskel meriluonnon suojelemisessa. 90 000 hehtaarin alue, joka muodostaa160 kilometriä pitkän vyöhykkeen Kustavin edustalta Merikarvialle, pitää sisällään monenlaista lajistoa. Esimerkiksi merialueen matalikoissa lisääntyvät monet kalalajit. Kalakantojen turvaaminen onkin yksi kansallispuiston keskeisimmistä perustamistarkoituksista.

Neljä jo olemassa olevaa merellistä kansallispuistomme houkuttelevat sekä suomalaisia että ulkomaalaisia matkailijoita. Niiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli viime vuonna yli 140 000. Parhaimmillaan merellisissä kansallispuistoissa yhdistyy mahdollisuus tutustua sekä meriluontoon että saaristolaiskulttuuriin.

Mutta vielä takaisin matkailustrategiaan. Sen tärkeänä tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten Suomeen suuntautuvaa matkailua, toisin sanoen matkailuelinkeinon ja siihen välillisesti liittyvien alojen tuotteiden ja palveluiden vientitoimintaa, nykyisestä n. 1,5 miljardista eurosta.

On hienoa, että matkailustrategiassa painotetaan joukkoliikenteen käyttöä. Junaliikenteen merkitys matkailumuotona on kasvussa. Vesiliikenteemme on toinen ympäristöystävällinen ja elämyksellinen liikennemuoto, jota matkailijoiden soisi käyttävän nykyistä enemmän.

Matkailuelinkeinolle esitetään matkailustrategiassa tehokkaan energiankäytön kannusteita. On tärkeää, että matkailu tekee oman osansa ilmastotalkoissa. Kotimaan matkailu itsessään on lähimatkailua ja siksi ilmastoystävällinen vaihtoehto.

Ulkoministeriön asettama maabrändiryhmä nosti puhtaat vedet Suomen ykkösvahvuuksien joukkoon. Suomen kuva tuhansien puhtaiden järvien ja saarten maana tulee jatkossa korostumaan entisestään.

Matkailun kehittäminen kohdistetaan Suomen matkailustrategian mukaan neljään teemaan: lumi- ja joulutuotteisiin, vesistötuotteisiin, hyvinvointituotteisiin ja tapahtumiin.

Nämä kaikki teemat koskettava saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden matkailuyrityksiä koko maassa. Lumi ja jää lukuisine aktiviteetteineen ovat varsinkin sisäsaaristoalueiden vahvuuksia. Uskon, että tulevaisuudessa esimerkiksi retkiluistelu liikuttaa nykyistä suurempaa määrää matkailijoita.

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla on myös satoja hienoja kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Hyvinvointipalveluja tarjotaan monissa perinteisissä ja uusissa kylpylöissä ja muissa hoitoja antavissa yrityksissä. Jokainen rantasaunassa kylpenyt tietää, kuinka hyvä olo syntyy saunan lämmöstä ja pulahduksesta veteen luonnon helmassa.

Resemässan som ordnades nyss och VeneBåt-mässan som nu börjar bevisar att det redan nu har skapats en hel del lönsam företagsverksamhet och intressanta evenemang genom att utnyttja möjligheterna som erbjuds av skärgården och vattendragen. Å andra sidan har alla möjligheter inte ännu utnyttjats. Å andra sidan har alla möjligheter inte ännu utnyttjats. Det behövs mer fördomsfri och modig produktutveckling.

Periaatteessa rahaa matkailun kehittämiseen on edelleen käytettävissä. EU-rakennerahasto-ohjelmien julkinen rahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 on n. 3,5 mrd euroa. Matkailu ottaa näistä rahoista oman, varsin suuren osuutensa.

Pyrkimykset luoda alueellisesti laaja-alaisia saaristo- ja vesistömatkailun tuotekehitys- ja markkinointihankkeita ovat oikeita. Hankkeista on syytä pitää sitkeästi kiinni ja toteuttaa ne viimeistään seuraavalla EU-ohjelmakaudella 2014 alkaen.

Hyvät kuulijat

Suomi on yhteiskunnallisesti ja myös luonnonoloiltaan turvallinen maa. Maa on korkealuokkainen oikeusvaltio ja edelleen vähiten korruptoituneita maita maailmassa. Yhteiskunnalliset palvelut toimivat luotettavasti. Riski joutua rikoksen kohteeksi on pieni muihin Euroopan maihin verrattuna.

Turvallisuus ja ennustettavuus ovat erityisen tärkeitä tekijöitä lapsiperheille, ikäihmisille ja terveysongelmista kärsiville, mutta myös kaikille muille väestöryhmille. Tämä on Suomen matkailun suuri ja tärkeä vahvuus.

Jag önskar er som utvecklar turismen och företagen inom branschen entusiasm att göra vattendragsturismen vår nya motor för tillväxt - naturligtvis med respekt för ekologiska, landskapsmässiga och kulturella värden. Jag vill också önska er alla som deltar i VeneBåt-mässan trygga och angenäma resor till vattendragen och till sjöss.

Sivun alkuun