Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Elina Ruuskanen:
Enemmän virkamies kuin tutkija

Erityisasiantuntija Elina Ruuskanen kuvailee työtään mielenkiintoiseksi, haasteita tarjoavaksi ja monipuoliseksi. Sosiologian oppiaineesta valmistunut Ruuskanen työskentelee oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikössä uhrin aseman parantamiseen liittyvien tehtävien parissa.

– Tällä hetkellä työmme punainen lanka on vuonna 2016 täytäntöön pantu uhridirektiivi, johon liittyen kehitämme uhrin oikeuksiin, tukipalveluihin ja tiedonsaantiin liittyviä asioita työparini Mervi Sarimon kanssa, Ruuskanen summaa yhteen työnkuvaansa.

Euroopan unionin lainsäädäntö ulottuu tavalla tai toisella jokaisen virkamiehen työtehtäviin. Esimerkiksi EU:n terrorismidirektiivi sisältää uhrien tukipalveluihin ja oikeuksiin liittyviä artikloja. Kansainväliset yhteistyöverkostot sekä viranomaisyhteistyö kotimaassa toimivien virastojen ja ministeriöiden välillä on tiivistä.

– Työryhmissä voi ajoittain olla vaikea löytää yksimielisyyttä, mutta sihteerin pitää kirjoittaa asiat niin, että kaikki työryhmän jäsenet voivat olla tyytyväisiä lopputulokseen, joka myös vie asioita oikeasti eteenpäin, sihteerinä toiminut Ruuskanen tarkentaa.

Vaikka virkamies ei työskentelekään ministeriössä poliittisella mandaatilla, työtä tehdään koko ajan poliittisella rajapinnalla. Päivän poliittista agendaa kuunnellaan herkällä korvalla. Ministeriötyön pääpaino on politiikan sijaan kuitenkin laajemmissa strategisissa kokonaisuuksissa.

– Eräs haaste, johon pitää pystyä sopeutumaan on lyhyellä varoitusajalla tulevat toimeksiannot. Silloin muut hommat täytyy pystyä jättämään hetkeksi, tutkijanakin työskennellyt Ruuskanen sanoo.

Mistä sitten tunnistaa hyvän virkamiehen?

Ruuskasen mukaan viestinnällistä osaamista ei voi liiaksi korostaa. Tiedonhaku- ja tutkimuksenlukutaitoja puolestaan mitataan muun muassa lainvalmistelussa ja hankkeiden eri vaiheissa. Lisäksi taito katsoa asioita laajasti ja analyyttisesti päivän poliittisen tilanteen yli on virkamiehen työssä olennaista.

– Substanssiosaaminen karttuu työtä tehdessä. Tulin oikeusministeriöön alun perin toisiin tehtäviin, mutta nyt asiantuntemukseni liittyy nimenomaan rikoksen uhrin asemaa koskeviin kysymyksiin, vuonna 2013 oikeusministeriössä nykyisessä tehtävässään aloittanut Ruuskanen sanoo.

”Virkamiehen tärkein taito on kirjoitustaito.”

Vaikka työ ministeriössä saattaa välillä tuntua ”paperinmakuiselta hommalta”, motivoi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden ja erityisryhmien oikeuksien edistäminen uralla eteenpäin.

– Rikoksen uhriksi joutuminen voi pahimmillaan olla todella traumatisoiva kokemus. Rikosten uhrit ovat tärkeä ryhmä, jota ei sovi unohtaa. Työssä pystyy vaikuttamaan tärkeän asian puolesta, Ruuskanen päättää.

_______________________

Teksti ja kuva: Henni Purtonen