Hyppää sisältöön
Media

Juho Kämäri:
Perustietotekniikan laaja-alaista uudistamista

Jokainen projekti on ainutlaatuinen. Projekteihin liittyy usein vaikeasti ennakoitavia ja odottamattomia riskejä, minkä takia projektityössä itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Hallinto- ja ohjausosaston tietoyksikössä suunnittelijana työskentelevä Juho Kämäri pyrkii työssään sovittamaan yhteen hankesuunnitelman ja kohderyhmän intressejä.

– Useiden tahojen kanssa toimiessa on tärkeää kuunnella osapuolten näkemyksiä esimerkiksi uusien teknisten ratkaisujen käyttöönoton oikeasta aikataulusta, Kämäri kertoo.

Yhdenmukaisten teknisten ratkaisujen käyttöönotto antaa mahdollisuuden kehittää sektorien välistä yhteistoimintaa ja sektorien yhteistyötä myös muun julkishallinnon ja kansalaisten kanssa.

– Työtehtäväni kattavat oikeusministeriön hallinnonalan ICT-palveluiden uudistusten koordinointia, valtioneuvoston yhteisen perustietotekniikan uudistamista oikeusministeriössä sekä oikeusministeriön ja sen hallinnonalan tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämistä ja ylläpitoa. Toiminta on toisinaan hyvin itsenäistä, toisinaan taas laaja-alaista yhteistyötä vaativaa. Isossa kuvassa tavoitteena on tietysti vaalia henkilökunnan ja kansalaisten luottamusta tietojärjestelmien toimivuuteen.

Kämäri painottaa kannustavan työyhteisön merkitystä.

– Oikeusministeriössä ei ole tuijotettu virkaikää, vaan osaamista ja ammattitaitoa on arvostettu ensimmäisestä työpäivästä lähtien, Kämäri sanoo hymyillen.

– Samoin omaehtoista opiskelua tuetaan oikeusministeriössä hyvin, liiketoiminnan teknologioiden YAMK-tutkintoa parhaillaan suorittava Kämäri sanoo.

Nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin tarvitaan paitsi virkamiehen arjessa, myös projektien eri vaiheissa. Esimerkiksi oikea-aikainen ja oikein kohdistettu tiedotus on ikuinen haaste. Kuten viestinnän professori Osmo A. Wiio leikkisästi totesi: ”viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta”. 

”Projektin eri vaiheissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä ja rohkeutta tarttua hommiin.”

– Hankkeissa ilmenevät tekniset ongelmat saattavat helposti hidastaa koko uudistuksen etenemistä. Ongelmanratkaisussa haastavinta on tiedotus ja se, että löytää oikeat ihmiset, joiden kanssa ongelma saadaan ratkaistua, Kämäri sanoo.

Piilaakson innovatiivisten organisaatiotrendien mukaisesti tulevaisuuden työpaikassa ihmiset ja ideat kohtaavat. Monitoimitilatyöskentely, etätyö ja digitalisaatio muuttavat toimistokulttuuria myös valtionhallinnossa. Laurea-ammattikorkeakoulusta turvallisuusalan tradenomiksi valmistunut Kämäri haluaa olla mukana edistämässä kulttuurin muutosta ministeriössä ja hallinnonalalla.

Koronakevään nopea etätyöhön siirtyminen on hyvä esimerkki toimistokulttuurin muutoksesta.

– Siirtymä oli teknisestä näkökulmasta hallittu ja melko kivuton johtuen siitä, että ICT-palveluita on uudistettu ja uudistetaan jatkuvasti, eikä organisaatio ole jämähtänyt laakereilleen, Kämäri toteaa.

 

______________

Kuva ja teksti: Henni Purtonen

Sivun alkuun